Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Restu-Sangaste allikad ja allikaalaVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaOtepää looduspark (KLO1000559)
NimiRestu-Sangaste allikad ja allikaala
AsukohakirjeldusValgamaa. Sangaste vald. Sangaste allikas on Sangaste veskitammi all Väike-Emajõe paremal kaldal, tammist u. 20 m kaugusel, allavoolu. Teine allikas asub Sangaste endise NL raketibaasi nr. 9752 territooriumil. Restu allikas asub paisjärve põhjakaldal. Allikaala asub Väike-Emajõe orus Restu ja Sangaste vahel.
KaitseÜksikobjektina ei ole allikad ja allikaala looduskaitse all. Kuuluvad Otepää looduspargi sihtkaitsevööndisse alates 1996. aastast. Allikad tuleks säilitada geoloogiliselt, hüdrogeoloogiliselt ja maastikuliselt tähelepanuvääriva objektina, allikaala koos allikalubja lasundiga omab teaduslikku ja veekaitselist tähtsust ning vajab samuti säilitamist.
KirjandusKas tunned maad. 1965. Koost.: E. Varep, Tallinn, Eesti Raamat, lk. 612-613.
Lõokene, E. 1968. Allikasetete levik ja iseloom Otepää kõrgustikul. TRÜ Toimetised. Vihik 213. Töid geoloogia alalt IV, lk. 50-51.
Mägi, H., Veri, K. 1971. Valga rajoon. Siin- ja sealpool maanteed. Tallinn, Eesti Raamat, lk. 72-73.
Kink, H., Savitskaja, L., Välkmann, S. 1986. Hüdrogeoloogilised tehistingimused Otepää maastikukaitsealal. Inimtegevus ja põhjavesi. Eesti Loodus nr. 11, lk. 724-728.
Eesti kaitsealad - geoloogia ja vesi. 1996. Koost.: H. Kink. Otepää maastikukaitseala. Tallinn, TA Kirjastus, lk. 65-81.
IseloomustusVäike-Emajõe orus Restu-Sangaste vahelises lõigus on kujunenud Otepää kõrgustike orunditele iseloomulik allikaala: suuremad allikad avanevad Restus ja Sangastes, nende vahel Väike-Emajõe orus arvukalt väikesi (toodang kuni 1 l/s) tõusu- ja langeallikaid. Viimastest avanev vesi on põhjustanud allikalubjalasundite moodustumise.
Sangaste kapteeritud veskiallikas asub Väike-Emajõe paremal kaldal. Allika vooluhulk augustikuul 1998. a. oli - 0,5 l/s. Allikas avaneb u. 1 m kõrgusel jõest (nõlva on surutud toru, kust vesi välja voolab). Langeallikas, juurde viib teerada.
Sangaste sõjaväeosa allika vooluhulk 1998. a. augustikuul oli 3 l/s. Allikas on 600-700 m allavoolu. Allikas moodustub piki tee äärt 20x5 m ribal paikneval allikalisel alal. Vesi tuleb maapinnale paljudes kohtades, moodustades allikaoja. Allikate vesi kohati rauarikas.
Restu paisjärve põhjakaldal puudesalus avaneb arvukalt väikesi langeallikaid, mis moodustavad kolm allikaojakest. Nende koguvooluhulk oli 1998. a. augustikuul 0,2 l/s. Allikaojad suubuvad Restu paisjärve. Allikad avanevad paarisaja meetri pikkusel lõigul ning on põhjustanud allikasoo kujunemist.
Väike-Emajõe oru lääne veeru jalamil Restu ja Sangaste vahel on moodustunud allikalubja lasundid. Pööramäel avaneb allikalubi kohati maapinnal. Koke ja Käärike lasundites katab allikalupja mõnekümne sentimeetri paksune mudase allikasoo turba kiht. Allikalubja lamamiks on kruusased ja liivased setted. Allikad toituvad pinnakattest väljakiilduvast põhjaveest ürgoru veerul.
Lääne poole jääv Restu Madise allikaala ja allikasetete lasund paikneb Madise-Viseli oru põhjaveerul Restu asula ja Ivaski talu vahel. 20-30 m laiuselt 1 km pikkusel lõigul Restu-Madise meiereist 100 m lääne pool. Allikalubja paksus on 2 m, esineb rohkesti fossiile.
Läheduses asub vaatamisväärne Sangaste loss. Sangaste lossi viimaseks omanikuks oli Friedrich Georg Magnus Berg (1845-1938), tuntud rukkisordi "Sangaste" aretaja. Sangaste pargis on arvukalt haruldasi puuliike.
KoostanudH. Kink, E. Andresmaa, K. Erg
SeisundHea. Allikaala on mõjutanud maaparandus Väike-Emajõe orus Restu ja Sangaste vahel.
TähtsusMaastikuline, veekaitseline, geoloogiline. Võimalik jälgida allikalubja lasundi moodustumist. Turismiobjektiks sobib Sangaste veski allikas.
UuritusE. Lõokene, 1968 - allikalubja uuringud;
H. Kink, jt., 1981-1985 - hüdrogeoökoloogilised uurimused;
E. Andresmaa, M. Kõiv, 1998 - revisjonülevaatus.
LoodusobjektAllikas
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiValga maakond, Otepää vald, Kurevere küla
Valga maakond, Otepää vald, Lauküla
Valga maakond, Otepää vald, Lossiküla
Valga maakond, Otepää vald, Restu küla
Valga maakond, Otepää vald, Tiidu küla