Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Varangu allikad, järv ja allikasooVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaVarangu Siniallikad (KLO4001075)
NimiVarangu allikad, järv ja allikasoo
AsukohakirjeldusVarangu küla.
( LKR: 12.08.1998, 11:39:03 )
Kaitse<KAITSE>
Riikliku kaitse all alates 1978.a. Hoida looduslikus seisundis. Vanu metsakraave mitte puhastada. Vähendada hajareostust. Tähistada (1990.a.). 1988.a. Pandivere Riikliku Veekaitse ala veesäilitusala (10 ha). 1998.a. Pandivere VKA sihtkaitsevöönd.

( LKR: 12.08.1998, 12:07:16 )
Kirjandus<KIRJANDUS>
1. Heinsalu, Ü. Eesti allikad ja nende kaitse. - Eesti Loodus, 1977, 7-8.
2. Eipre, T. Pandivere karstijôed ja allikad. - eesti LOodus, 1967, 4.
3. Saarik, J. Varangu allikas. - Loodusvaatleja, 1937, 5.
4. Joonuks, H. 1977. RAkvere rajoon. Siin- ja sealpool maanteed. Tln., lk. 90-91.
5. Pandivere Riiklik Veekaitseala. 1993. Jyväsküla, lk. 61.
6. Pandivere Riiklik Veekaitseala. Karst ja allikad. 1994. Koost. Geol. Inst., AS Maves. Trükis., lk. 57.
7. Pôhja- ja pinnavee hüdrokeemiline seire Lääne-Virumaal. 1991-1993. Koost. H. Kink. Käsikiri Geoloogia Instituudis, lk. 18.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Allikaala on Varangu jôe alguses. Selle pikkus on ligi 300 m ja laius kohati üle 100 m ning sellel leidub üle 30 m mitmesuguse allika. Neist kôige pôhjapoolsemad on ligi 1 m kôrguse aluspôhjalise astangu jalamil. Siin esinevad umbes 50 m pikkusel frondil pôhiliselt langeallikad vahekaugusega 1-3 m. Neist moodustub ajuti kuni 0,2 km laiune ja kuni 0,5 m sügavune paepôhjaline järvik. Järvikust ida pool esineb väike allikasoo, kus on üle 10 tôusuallika. Neist môned on 4-15 m laiustes lehtrites. Osa pisikesi allikaid on pealt samblakorraga kaetud. Allika soost ja kôrvalt metsast algavad allikanired moodustavad üle 100 m pikkuse oja, mis liitub astangu jalami poolt tuleva jôega. Siit paarsada meetrit allavoolu suubub vasakult jôkke teine lisaoja, mis saab vee ligi 100 m kaugusel asuvaist Siniallikaist. Neid on 3 ja kôik kujutavad lehterjaid veekogusid. Suurim on üle 25 m, väikseim 8 m lai, sügavus on 2,3-3 m. Siniallikate vesi on keskel omapäraselt sinine. Vee temp. 5,9-6,4°C.Allikatest algab üks Pôltsamaa jôe lisajôgesid - Varangu (Peedi) jôgi. Allikate ümbrusest kaevandatakse 1991-1993.a.: pH 7,3-8,0; Ca-HCO3-SO4; NO3 sisaldus kuni 24 mg/l. Vooluhulk HMT postis 19.III 1992. - 466 l/s, 28. VIII 1992 - 139 l/s. Varangu allikad annavad veerikkal ajal üle 760 l/s, veevaesel ajal alla 250 l/s vett. 9.08. 1988.a. oli vooluhulk 255 l/s. A.Kuptsovi môôttmisandmeil oli min. vooluhulk 1972.a. 79 l/s, 1975.a. - 8 l/s. Allikavesi 1991-1993.a. pH 7,3-8,0; Ca-HCO3-SO4; NO3 sisaldus kuni 24 mg/l. Vooluhulk HMT postis 19.III1992.a. - 466 l/s; 28. VIII 1992 - 139 l/s.
Arhitektuuri mälestisena kuuluvad kaitse alla Varangu môisa hooned ja park.
KoostanudKoostanud:Ü. Heinsalu
Täiendas H. Kink
10.09. 1990.a.; 15.07. 1998.a.
(LKR: 12.08.1998, 12:00:46 )
SeisundHea. Vee koostist môjutas hajureostus. Ala hooldas Järvamaa Metsamajand. NO3 sisaldus vees oli 1981-1987.a. 6,9-24 mg/l. NH4 sisaldus - kuni 0,64 mg/l.
( LKR: 12.08.1998, 12:02:11 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Teaduslik, ökoloogiline, ôppeotstarbeline. Pikaajaliste hüdroloogiliste ja hüdrogeoloogiliste vaatluste koht. Allikaalal kasvab rikkalikult lôhnavat käoraamatut. Lähedal on suur kuldkinga kasvuala.
LoodusobjektAllikas
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiLääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Varangu küla