Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1988.01.15 Võru rajooni RSN TK 15. jaanuari 1988 a otsus nr 21 "Kütioru maastiku üksikelemandi kinnitamine"Väljad: peida ,kuva
Vastu võetud15.01.1988
RekvisiitVõru rajooni RSN TK 15. jaanuari 1988 a otsus nr 21 "Kütioru maastiku üksikelemandi kinnitamine"
PealkiriVõru rajooni RSN TK 15. jaanuari 1988 a otsus nr 21 "Kütioru maastiku üksikelemandi kinnitamine"
Sisu

EESTI NSV

Võru Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee

OTSUS

15.01.88. a. Nr 21

Võrus

Kütioru maastiku üksikelemen-

tide kinnitamine.

Teaduslikult, esteetiliselt ja rekreatiivselt hinnalise Haanja maasiku kaitseks ja säilitamiseks, kooskõlas Eesti NSV maakoodeksi §.-ga 162, Võru Rajooni Täitevkomitee

o t s u s t a b :

1. Nõustuda Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumi ettepanekutega Kütioru kohaliku tähtsusega maasiku üksikelemendi täpsustatud piiride kinnitamisega Võru sovhoosi, kolhoos "Oktoobri Lipp" ja Võru Metsamajandi maadest mahaarvamiseta vastavalt esitatud plaanile.

2. Kinnitada maakasutuse põhitingimused vastavalt lisale 2.

3. Kinnitada Kütioru kaitsealuse territooriumi põhimäärus vastavalt lisale 3.

4. Võru Metsamajandil, Võru sovhoosil ja kolhoosil "Oktoobri Lipp" tagada kaitsealuse territooriumi reþiimist kinnipidamine.

5. Võru metsamajandil:

a. Tellida RPI "Eesti Põllumajandusprojekt" Tartu osakonnalt Kütioru maastiku üksikelemendi piiritlemine ja tsoneerimine 1:10000 plaanimaterjalil ja eksplikatsioon loodus- ja kultuurimaastike osas;

b. koostöös Võru Rajooni Täitevkommitee Riikliku Põllumajandusinspektsiooniga tähistada kaitseala piirid maakasutuskaartidel ja looduses.

6. Pidada õigustatuks Kütioru arvamine perspektiivselt loodava Haanjamaa looduspargi koosseisu.

Esimees E.TIIT

Sekretär A.MAASIK

Lisa 2 Võru Rajooni Täitevkomitee

otsusele nr. 21, 15.01.88. a.

MAAKASUTUSE PÕHITINGIMUSED MAA ERALDAMISEL

VÕRU RAJOONI KuTIORU KAITSEALUSE TERRITOORIUMI ALLA.

Objekti nimetus

Kütioru kaitsealune maastiku üksikelement

Põhimaakasutajad

Võru sovhoos, kolhoos "Oktoobri Lipp", Võru Metsamajand

Maakasutuse põhitingimused

1.Maad eraldatakse kaitsealuseks territooriumiks põhimaakasutusest mahaarvamata.

2.Maakasutajatel on õigus kasutada maad kooskõlas kehtiva seadusandlusega, pidades kinni Kütioru kaitsealuse maastikuüksikelemendi põhimäärusest

Sekretär A.MAASTIK

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1988.01.15_nr21_Vorurj_RSN (pdf, 0,3 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidKütiorg (KLO1000358)