Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Naissaare Idarannarahnud I, II, III, IV, VVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaNaissaare looduspark (KLO1000540)
NimiNaissaare Idarannarahnud I, II, III, IV, V
AsukohakirjeldusAsukoht: Harjumaa. Naissaare. Saare sadamast pohja poole jääval 1 km rannaloigul (0,5-1,5 km sadamamuulist) on rida juba eemalt pilkupüüdvaid rändrahnusid, mis pole küll suured, kuid ilmestavad hästi siinset maastikku. Moned rahnudest (I-10, II-9) on otse veepiiril, moned rannalähedases vees (IV-7), moned veepiirist kümmekond meetrit sisemaa pool (III-8, V-6).
( LKR: 08.01.2000, 17:06:29 )
Kaitse<KAITSE>
Ei ole kaitse all. Rajatava maastikukaitseala piires ei vaja ka erimeetmeid. Soovitav lülitada matkaraja koosseisu: sadamast põhja poole kulgeva matkaraja õpetlike objektidena võimaldavad nad raja juhtida siit edasi üle liiviku ja ojasängi Lehtmetsa lagendikule.

( LKR: 08.01.2000, 17:08:17 )
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>

I-10 Liivaranna migmatiidirahn - asub sadamakaist 600 m loodes (as. 330o), liivasel rannaribal, 5 m veepiirist.
Merelainete poolt uhutav ja tuultele avatud samblikuvaba korrapäratu kuhja kujuline rahn. Idaküljel pisut eenduv, läänekülg osaliselt liiva mattunud. Lõunaküljel eraldunud väiksem tükk. Lääneküljel kibuvitsapõõsas.
Hõlpsasti leitav ja hästi vaadeldav. Ilmekad kivimitekstuurid - tumehalli biotiitgneisi ja heleda pegmatiitse kivimi põimumine.

II-9 Lõhenenud rahn - asub eelmisest ca 170 m loodes, madalas merevees, 5 m veepiirist. Hõlpsasti leitav ja vaadeldav. Rahnu juurde viib väiksematest kividest looduslik "sillutis".
Rahn on mööda tasapindset lõhet lagunenud kaheks tükiks, millest põhjapoolsem on jäänud algasendisse, lõunapoolsem eemale nihkunud. Mõema rahnupoolmiku ümbermõõt on üle 10 m, kõgused vastavalt 3,2 ja 2,4 m.
Biotiitgneiss pegmatiitsete soontega - migmatiit, analoogiline rahnule I-10. Samblikukatteta, lainetele ja tuultele avatud.

III-8 Astangukivi - eelmisest ca 150 m loode pool, esimesel liivasel rannaastangul, noores männikus. Mitte eriti nähtav, paremini leitav rannaastangut pidi liikudes. Tilgakujuline, mere poole madalduva laega piklik rabakivigraniidi rahn - Põhja-Eesti rannikualale tüüpilised kujul.IV-7 Kaks rannamererahnu. Eelmisest ca 300 m põhja pool madalas merevees, rannast 20-30 m eemal on kaks tahukakujulist rabakivirahnu. Rahnude kaugus üksteisest 8-10 m, kõrgused 2,5 ja 1,9 m. Rahnud on eemalt hõlpsasti vaadeldavad, rabakivigraniidile väga iseloomuliku püsttahukalise lõhenevuskujuga.

V-6 Rannanõlva gneisirahn. Eelmisest ca 250 m loode pool, sadamakaist ca 1,5 km pohjaloodes, liivarannal, veepiirist 10 m eemal. Hõlpsasti leitav ja hästi vaadeldav. Lõpetab idarannal jälgitavate suurte rahnude rühma põhja poolt.
Lapik, mere poole kallutatud lameda, kuid võrdlemisi ebatasase laega rahn. Idaküljel pisut eenduv. Põhjaküljelt on rahnust eraldunud piklik teravaharjaline tükk (3,5x1,0x0,6 m). Rahnu põhjaosa läbib teinegi ebatasane avalõhe, mis rahnu lääneküljel hargneb mitmeks.
Kivimiliselt pruunikashall tume keskteraline graniitgneiss.

Rahnude mõõtmed

Nimetus Pikkus Laius Kõrgus Ümbermõõt Kivim
V-6 Rannanolva 7,3 5,7 2,5 20,3 Graniitgneiss
gneissrahn
IV-7 Rannamererahnud - - 2,5;1,7 - Rabakivi
IV-8 Astangukivi ~5 ~3 2,3 ~13 Rabakivi
II-9 Lõhenenud rahn - - 3,2;2,4 ~20 Migmatiitgneiss
II-9 Lõhenenud rahn 4,7 3,5 2,6 14,0 MigmatiitgneissKoostanudKoostanud:E. Pirrus
7. okt. 1997. a.
(LKR: 08.01.2000, 17:07:38 )
SeisundLooduskaitseline seisund: Rahuldav.


( LKR: 08.01.2000, 17:08:00 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Maastikuline. Rekreatiivne. Õppeotstarbeline. Rahn I-10 väärib tähelepanu ilmekate kivimitekstuuride tõttu. Rahn II-9 on ilmeka lõhenemiskujuga, samuti hästi jälgitava kivimilise omapäraga. Rahn IV-7 on vaadeldav küll üksnes eemalt, kuid annab hästi edasi rabakivigraniitide ristlohelisusest tingitud tahukalaadse eraldusvormi. Graniitgneisile iseloomulikku lõhenevuspilti demonstreerib rahn V-6. Kõikide rahnude kivim annab hea pildi Põhja-Eesti suurte rahnude põhilistest emamaakivimitest.
Uuritus<UURITUS>


E. Pirrus - 28.06. 1997.a. Kirjeldus ja mõõdistamine.
Värvifoto - rahn I-10; värvifoto + slaid II-9

LoodusobjektRändrahn, kivi
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiHarju maakond, Viimsi vald, Tagaküla küla