Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Tindioru (Tindi) allikadVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaHaanja looduspark (KLO1000469)
NimiTindioru (Tindi) allikad
AsukohakirjeldusVõrumaa, Rõuge vald. Rõuges, ürgoru veerul, Liinjärvest põhja ja Ööbikuorust kagu pool.
KaitseKuulub Haanja Looduspargi koosseisu, allikate kaitse tarvilik tagada.
KirjandusPloom, E. Veri, K. 1980. Võru rajoon. Siin- ja sealpool maanteed. Tallinn. Eesti Raamat, lk. 36-40
Kas tunned maad. Koost.Varep, E. jt. 1965. Tallinn, Eesti Raamat, lk. 682-684.
Poltimäe, E. 1985. Looduskaitseobjektid Võru rajoonis. - Rmt.: Põllumajandusmaastik. Ökoloogia ja ökonoomika. Tallinn-Võru, lk. 143-145.
Mäemets, A. 1989. Matk Eesti järvedele. Tallinn, Eesti Raamat, lk. 112-115.
Passi koostamisel kasutati ka kohalike inimeste suusõnalisi andmeid.
IseloomustusRõuge järved ja allikad asuvad kagu-loode suunalises ürgorus Haanja kõrgustiku loodenõlval. Rõuge ürgorg algab Paaborissa talude juurest mitmeharulise sälkoruna, mis kiiresti süveneb 20 m-ni. Kevadel on lisaorgudes veerikkad ojad. Org ise on 180 m sügavuselt lõikunud aluspõhja kivimeisse. Oru kagupoolses osas, Tindiorus on allikalubja lademed.
Arvukalt on allikaid Liinjärvest põhja ja kirde poole jääval järsul ürgoru veerul, mida tuntakse Tindioruna ning mis on arvatavasti nime saanud allikate voolusängi katvast pruunist rauasettest. Tõusu- ja langeallikad esinevad 700 m pikkusel frondil, vesi pärineb ülem-devoni lubjakividest. Tindioru kagupoolsem ots on säilinud looduslikuna, loodepoolne ots aga pargiks kujundatud, kus trepid, laudteed, purskkaev ja tuntud "vesioinas". Loodeotsas, vahetult Linnamäe alt algaval põhjavee väljakiildumisalal on 370 m pikkusel oru veerul umbes 40 allikat. Nende vesi juhitakse piki veeru kulgevasse kogumiskraavi, mis suubub kagusse jäävasse tiiki. Tegemist on rauarikka veega ja suhteliselt väikeste langeallikatega, kuid esineb ka 13 "suuremat" allikaoja, mille deebit ei ületa 1 l/s. Kogumiskraavi keskosas leidus ka 2,5 m kraavist kõrgemal üks tõusuallikas. Kogumiskraav on rajatud elektrienergia tootmiseks allikavee abil. Kraavi alguses (Linnamäe all) asuvast paisust väljub vett 2 l/s ning 370 m jooksul koguneb seda arvukatest allikatest kokku 33 l/s. Vesi suunatakse tiiki, kust see juhitakse 7 m nõlvast allapoole. Allalangeva vee jõul töötab elektrigeneraator, mis enne riikliku elektrivõrgu rajamist andis voolu ka naabritele. Generaatori rajas Friedrich Juhanson (1905-1983) 1939.a., esimest korda saadi allika-elektrit 1942.a. Sõja ajal lõhkusid venelased selle ära ning praegusel kujul eksisteerib süsteem alates 1944.a. Fr. Juhanson ehitas ise ka "vesioina", mis kujutab endast pumpa, mis surub vee üles mäe peale tallu (5-6 m3/ööpäevas). Sensitiivide väitel on "vesioinas" raviva ja rahustava toimega allikas.
Tindiorus on Eesti kõige paksem ja suurem allikalubja lasund (paksus 5-6 m), mis moodustab piki oru veeru kulgeva ligi 1 km pikkuse pseudoterrassi suhtelise kõrgusega 8 m. Allikalubjas esineb rohkesti subfossiile. Tindiorus on oru veerudelt igritsevate allikate vee tekitatud nn. "kivilillede riik" - samblale settinud allikalubi ja rauasetted.
1970. a. mõõdeti Rõuge ürgorus 9 allikat, millest suurima, Liinjärve oruneemel, vooluhulk oli 9 l/s.
KoostanudH. Kink
E. Andresmaa
SeisundHea; kuigi Tindioru loodepoolne osa on tehniliselt muudetud, on vee väljavool maastikuliselt väga atraktiivne.
TähtsusUnikaalne suur allikaala, kus esineb rauarikka veega tõusuallikaid; teaduslik, geoloogiline, veesäilituslik, turistlik, intensiivselt külastatav.
UuritusKink, H. 1970, 1978.
Heinsalu, Ü. 1988.
Andresmaa, E., Kõiv, M. 1998.
LoodusobjektAllikas
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiVõru maakond, Rõuge vald, Rõuge alevik
Võru maakond, Rõuge vald, Tindi küla