Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Naissaare SavikallasVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaNaissaare looduspark (KLO1000540)
NimiNaissaare Savikallas
AsukohakirjeldusHarju maakond. Viimsi vald. Naissaare kirderannik.
KaitsePaikneb Naissaare Looduspargi sihtkaitsevööndi majandatavas alavööndis (1995) vastavalt kehtestatud kaitse-eeskirja punkt 19-2-le.
KirjandusNaissaare keskkonnaseisundi rekogostseeriv hinnang. Lepingulise töö aruanne. Koost. U. Ratas. Ökoloogia Instituut. Tallinn. 1993.
Naissaare Looduspargi kaitse-eeskiri. EV määrus nr. 150, 31.III 1995.
Naissaar. Nargen, Nargö Terra Feminarum. 1997. J. Martin, H. Pärn (eds.). Estonian Ministry of Environment & International Center for Environmental Biology. Tallinn. 94 pp.
Matkarajad Naissaarel Nature frails on the Island Naissaar. 1997. Estonian Information Centre. Tallinn. 47 lk.
IseloomustusSavikallas asub Naissaare kirderannikul Põhjaküla kohal. Kuni 7 m kõrgune astang-rand on ka tänapäeval meremurrutuste mõju all. Paljanduvat sinakat moreeni katab astangu ülaosas 2 m paksune mereliste setete kiht. Paljanduv moreen on värvilt ja koostiselt tüüpiline kambriumi setete avamusele. Nii veeriste kui pinnakatte seas on rohkesti tardkivimeid. Maismaale iseloomulikud karbonaatkivimite veerised puuduvad, mis arvestades saare asukohta on loomulik. Astangu jalamile on kuhjunud rusukalle ja rohkesti moreenist väljauhutud rahne. On tehtud ettepanek (1993. a.) kaitse alla võtmiseks koos läheduses kasvava metsaga, kus on ka haruldase sambliku decanactis abietina kasvukoht. Astangul on registreeritud maapinnalähedase põhjavee avanemist nn. allikaimbena.
KoostanudH. Kink, A. Miidel.
SeisundRahuldav.
TähtsusMaastikuline, geoloogiline, ökoloogiline. Teaduslikult huvipakkuv geoloogiline uurimisobjekt.
UuritusRahuldav. G. Gustavson, L. Savitiski, A. Viigand, U. Ratas.
LoodusobjektRannavallid, rannamoodustised
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiHarju maakond, Viimsi vald, Tagaküla küla