Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Parika rabaVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaParika looduskaitseala (KLO1000190)
NimiParika raba
AsukohakirjeldusViljandi maakonna kirdeosas, põhjaosa Olustvere, lõunaosa Kolga-Jaani vallas. Viljandist ca 13 km kirdesse.
Kaitse1981.a. loodi Parika sookaitseala, kaitse säilitada.
1998.a. märtsis oli väljatöötamisel uus kaitsestaatus - kas Parika looduskaitse- või maastikukaitseala.
KirjandusEesti turbavarud. 1992. Koost. M. Orru. EGK, Tallinn, 48, 80, 90, 110.
Orru, M. 1995. Eesti turbasood. Teatmik. EGK, Tallinn, 157.
Orru, M., Ramst, R., Veldre, M. 1983. Aruanne turba ja sapropeeli otsingulis-hinnangulistest töödest Viljandi rajoonis. Keila, 575 lk. Käsikiri geoloogiafondis.
Orru, M., Ðirokova, M., Veldre, M. 1987. Aruanne turbavarude kompleksse kasutamise uuringutest Viljandi, Valga, Võru ja Põlva rajoonis. Keila, käsikiri geoloogiafondis.
Valk, U. 1988. Eesti sood. Tallinn, 227, 272.
IseloomustusParika raba üldpindalast (3420 ha) moodustavad enamuse raba- ja rabasegalasund (2019 ha), madalsoolasund haarab enda alla 1401 ha. Rabalasund koosneb peamiselt fuskumiturbast, mille all esineb villpea-sfagnumiturvast. Siirdesooturvas on esindatud rabaka-, rohu-sfagnumi-, tarna-, puu-pilliroo ja lehtsamblaturbaga, madalsoolasund puu-tarna- ja puu-pillirooturbaga. Soo on tekkinud järve soostumisel ning toitub sademetest, äärealad ka põhja- ja valgveest.
Levib puisraba, siirdesoomännik katab Parika järve ida- ja edelakallast, madalsootaimkatet esineb rohkem loode- ja kaguosas. Parika rabas asub 2 järve - Parika (114,2 ha) ja Väikejärv (4,8 ha) ning 46,2 ha mineraalmaasaari. Parika järve allalaskmine on tugevalt mõjutanud raba veereþiimi - lageraba on asendumas hõreda puisrabaga. Järvede piirkond koos ümbritseva alaga moodustavad Parika sookaitseala (821 ha - Orru, 1995; 1472 ha - Valk, 1988), mis moodustati 1981.a.
Soo lõunaosas asub 262 ha suurune turbatootmisala. Turbalasundi läbilõikes esineb kihte, mis sobivad humiinainete tootmiseks, samuti bituumenirikkaid kihte turbavaha tootmiseks. Seega on tegemist omanäolise rabaga, mis pakub ka sooteaduslikku huvi.
KoostanudE.Andresmaa
SeisundSoo keskosa, järvede ümbrus looduslikus seisundis, lõunaosas turbatootmisväljak, kuivendatud.
TähtsusTeaduslik, maastikuline, ökoloogiline, veekaitseline.
UuritusEesti Geoloogiakeskuse turbavarude otsingu- ja otsingu-hinnangulised tööd (1983); GI hüdrogeo-ökoloogilised uuringud 1997.a.
LoodusobjektSood
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiViljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Aimla küla
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Kuhjavere küla
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Unakvere küla
Viljandi maakond, Viljandi vald, Moori küla
Viljandi maakond, Viljandi vald, Parika küla
Viljandi maakond, Viljandi vald, Rebaste küla
Viljandi maakond, Viljandi vald, Tusti küla