Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: KooljamäedVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaPamma maalinn nn. Kooljamäed (KLO1000026)
NimiKooljamäed
AsukohakirjeldusPurtsa küla kirdeserval, 2,5 km Pamma külast lääne-loodes,
metsas.
KaitseKaitse all on 2,5 ha. Kohalik Keskkonnaamet soovitab
laiendada kaitseala 8,2 ha-ni. Kaitseala laiendamine vajalik.
KirjandusKessel, H., Punning, J.-M. Pilk Läänemere geoloogilisse mi-
nevikku. - Eesti Loodus, 1972, 10, lk. 612-616.
IseloomustusKünkliku pealispinnaga luiteahelik suhtelise kõrgusega kuni
11 m, kõrgus merepinnast kuni 29,5 m. Luidete teke on
seostatav Litoriinamere rannavööndiga 15-18 m ü.m.p. Ko-
hati on luidete kagunõlv järsk (üle 20°). Jalamil leidub suuri
rahnusid. Kolmest rööpsest kirde-edela-suunalisest luite-
ahelikust keskmise edela-ots on ümberkujundatud Purtsa
(Karja või Pamma) maalinna rajamisega, mis pärineb II a.t.
algusest (riikl. reg. nr. 678). Luite harjale on veetud rohkesti
kive. Nõlvakaldeid on muudetud. Rohkesti on ka teadmata
päritoluga kaeveid. Mõnes neist on jälgitav mattunud mulla
kiht (mattunud kultuurkiht?).
KoostanudR. Karukäpp
SeisundRahuldav. Kohati pind kaevetega rikutud. Kaitstavalt alalt
on hiljuti valikraiega maha võetud suuri puid.
TähtsusMaastikuline, teaduslik, kultuurilooline, arheoloogiline.
Uuritus1922. a. arheoloogide poolt uuritud. Nimi "Kooljamäed" pä-
rineb kunagisest kalmistust (Koguteos "Saaremaa, 1934).
LoodusobjektTuulesetted (luited)
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiSaare maakond, Saaremaa vald, Pamma küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Purtsa küla