Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1996.07.16 VV 16. juuli 1996. a korraldus nr 669-k Maa riigi omandisse jäätmineVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud16.07.1996
RekvisiitRT I,1996,55,1018
PealkiriVV 16. juuli 1996. a korraldus nr 669-k
Maa riigi omandisse jäätmine
Sisu

VVk RT I 1996, 55, 1018

Maa riigi omandisse jäätmine

Vabariigi Valitsuse 16. juuli 1996. a. korraldus nr. 669-k

1. Vastavalt maareformi seaduse (RT I 1996, 41, 796) paragrahvile 29 ja paragrahvi 31 lõike 1 punktile 2 jätta riikliku kaitse all oleva maana riigi omandisse Saare maakonnas Lümanda ja Kihelkonna vallas asuva Vilsandi rahvuspargi loodusreservaadi ja sihtkaitsevööndi maa pindalaga 1323,1 hektarit vastavalt käesoleva korralduse lisale.

2. Määrata käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud riigimaa valitsejaks Keskkonnaministeerium, kellel korraldada riigi

omandisse jäetud maa registreerimine riigi maakatastris.

Peaminister Tiit VÄHI

Riigikantselei peadirektor

riigisekretäri ülesannetes Tarmo MÄND

L i s a

Vabariigi Valitsuse 16. juuli 1996. a.

korralduse nr. 669-k juurde

Vilsandi rahvuspargi riigi omandisse jääv kaitsealune maa

Katastriüksuste

numbrid asendiplaanil Asukoht Vald Kokku sh. õigusvastaselt

võõrandatud maa

1 Harilaid Kihelkonna 491,1 46,0

2 Lastinina Lümanda 37,6 37,6

3 Kolga - " - 134,8 19,0

4 Soeginina Lümanda 11,5 11,5

4-a Kuusnõmme - " - 529,0 6,0

5-a Vilsandi looala Kihelkonna 12,9 -

5-b Vilsandi looala - " - 4,3 4,3

6 Vilsandi - " - 0,8 0,8

7 - " - - " - 2,1 2,1

8 - " - - " - 1,1 1,1

Väikesaared

9 Kõverrahu Kihelkonna 0,9 -

10 Laiarahu - " - 0,2 0,2

11 Pihalaid - " - 1,2 1,2

12 Kuivarahu - " - 0,7 0,7

13 Telve - " - 4,8 4,8

14 Sepastik - " - 2,1 2,1

15 Rannastik - " - 4,2 4,2

16 Kurgurahu Lümanda 4,3 -

17 Urve (väike) - " - 0,3 -

18 Urve (suur) - " - 0,4 -

19 Lauri - " - 3,2 -

20 Innarahu - " - 0,7 0,7

21 Aherahu - " - 1,6 1,6

22 Salava - " - 27,3 27,3

23 Nootamaa - " - 6,1 6,1

24 Laasirahu - " - 6,5 6,5

25 - " - - " - 0,1 0,1

26 Väike kolmekivirahu - " - 0,3 0,3

27 Suur kolmekivirahu - " - 2,5 2,5

28 Punasekivirahu - " - 0,4 0,4

29 Säinaste kuiv - " - 0,5 -

30 - " - - " - 0,1 0,1

31 ulemine Vaika Kihelkonna 1,5 -

32 Kullipank - " - 0,1 -

33 Keskmine Vaika - " - 1,0 -

34 Mustpank - " - 0,2 -

35 Alumine Vaika - " - 2,5 -

36 Karirahu - " - 0,5 -

37 Naistekivi Lümanda 18,3 18,3

38 Suur Antsulaid Kihelkonna 3,6 3,6

39 Väike Antsulaid - " - 1,7 1,7

Kokku: 1323,1 210,5

sh. Kihelkonna 537,8 72,8

Lümanda 785,3 131,7

Riigikantselei peadirektor

riigisekretäri ülesannetes Tarmo MÄND

Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidVilsandi rahvuspark (KLO1000250)