Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Mõntu allikadVäljad: peida ,kuva
NimiMõntu allikad
AsukohakirjeldusMõntu küla lähedal, rannavalli jalamil.
KaitseLoobuda kuivendusvõrgu rekonstrueerimisest. Veesäilitus-
ala Sõrve poolsaarel.
KirjandusKink, H., Metsur, M. 1974. Saaremaa ja Muhumaa melioratiiv-
hüdrogeoloogiline ülevaade. Käsikiri. ENSV TA GI . Uurimis-
tööde aruanne. Tallinn, 87 lk.
Heinsalu,Ü., Timm, U., Karise, V. 1976. Looduskaitset vajavad
allikad. - Rmt.: Eesti NSV maapõue kaitsest. Tallinn, lk.89-90.
IseloomustusRannavalli idapoolsel jalamil esineb rohkesti langeallikaid.
Suuremaid allikaid on 4. Põhjavesi immitseb välja ka soo-
setetest. Astangu kaugus merest 600 m. Allikasoo on
kraavitatud ja seega inimtegevuse tagajärjel ära rikutud.
Ala võiks võrrelda Viiereisti allikasooga. Allikasoost merre
suubuva kraavi vee vooluhulk oli 14.07.94a. 2 l/s. Pinna-
katteks on kruus ja liiv, kraavi põhi savis.
1973.a. oktoobris oli allikate summaarne vooluhulk 30 l/s.
Toiteala - Sõrve poolsaar.
KoostanudE. Lust
SeisundMitterahuldav. Kuivendustöödega on looduslik rikutud.
TähtsusÖkoloogiline ja veekaitseline.
UuritusANDMED gEOLOOGIA iNSTITUUDIS: 1973.
LoodusobjektAllikas
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiSaare maakond, Saaremaa vald, Mäebe küla