Kaitstavate loodusobjektide arvud seisuga 31.12.2023

31. detsembri 2023. aasta seisuga oli Eestis kokku 4455 kaitstavat loodusobjekti (sulgudes on muutus võrreldes 2022. aasta lõpuga: 124↑), nendest:
• looduskaitsealasid 242 (muutus 4↑);
• maastikukaitsealasid 150 (muutus 3↑);
• rahvusparke 6 (muutust ei toimunud ↔);
• vana ehk uuendamata kaitsekorraga alasid 4 (muutus 8↓);
• parke ja puistuid 461 (muutus 9↑);
• hoiualasid 308 (muutus 3↓);
• püsielupaiku 2041 (muutus 112↑);
• kudemis- ja elupaiku 125 (muutust ei toimunud ↔);
• kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekte 28 (muutus 4↑);
• kaitstavaid looduse üksikobjekte 1088 (muutus 1↑).