Eesti kaitsealad 1.01.2006

Eesti kaitsealade seis (arv ja pindala) muutub pidevalt, sest kunagi kaitse alla võetud aladele tehakse kaasajastatud, uutele seadustele vastavaid eeskirju ja kaitse alla võetakse ka uusi alasid (vt. artikkel Kaitsealatüübid ja -vööndid). Sellega seoses muutuvad kaitsealad ning nendega seonduvate andmed pidevalt. Siit leiate ülevaate kaitstava objektide arvust 31. detsembri 2005. a seisuga.