Looduskaitseseadus

Looduskaitseseadus võeti Riigikogus vastu 21. aprillil 2004 ning kuulutati Presidendi poolt välja 26. aprilli 2004. a otsusega nr 620. Seadus hakkas kehtima 10. maist 2004. vt RT I 2004, 38, 258