Kaitstavate loodusobjektide arvud seisuga 1.01.2022

  1. jaanuari 2022. aasta seisuga oli Eestis kokku 4118 kaitstavat loodusobjekti (sulgudes on muutus võrreldes 2020. aasta lõpuga: 167↑), nendest:
  • looduskaitsealasid 230 (muutus 1↓);
  • maastikukaitsealasid 151 (muutus 5↓);
  • maastikukaitseala eritüüpe: parke ja puistuid 474 (muutus 4↑);
  • rahvusparke 6 (muutust ei toimunud ↔);
  • vana ehk uuendamata kaitsekorraga alasid 19 (muutus 19↓);
  • hoiualasid 315 (muutus 4↓);
  • püsielupaiku 1811 (muutus 178↑);
  • kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekte 23 (muutus 1↑);
  • kaitstavaid looduse üksikobjekte 1094 (muutus 18↑).