Kaitstavate loodusobjektide arvud seisuga 1.07.2021

Kaitstavate loodusobjektide arvud seisuga 1.07.2021

  1. juuli 2021. aasta seisuga oli Eestis kokku 4057 kaitstavat loodusobjekti (sulgudes on muutus võrreldes 2020. aasta lõpuga: 106↑), nendest:
  • looduskaitsealasid 229 (muutus 2↓);
  • maastikukaitsealasid 151 (muutus 5↓);
  • maastikukaitseala eritüüpe: parke ja puistuid 470 (muutust ei toimunud ↔);
  • rahvusparke 6 (muutust ei toimunud ↔);
  • vana ehk uuendamata kaitsekorraga alasid 21 (muutus 17↓);
  • hoiualasid 315 (muutus 4↓);
  • püsielupaiku 1766 (muutus 133↑);
  • kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekte 23 (muutus 1↑);
  • kaitstavaid looduse üksikobjekte 1076 (muutust ei toimunud ↔).