Kaitstavate loodusobjektide arvud seisuga 31.12.2020

  1. detsembri 2020. aasta seisuga oli Eestis kokku 3946 kaitstavat loodusobjekti (sulgudes on muutus võrreldes 2019. aastaga: 23↑), nendest:
  • looduskaitsealasid 231 (muutust ei toimunud ↔);
  • maastikukaitsealasid 156 (muutus 2↑);
  • rahvusparke 6 (muutust ei toimunud ↔);
  • vana ehk uuendamata kaitsekorraga alasid 38 (muutus 21↓);
  • parke ja puistuid 471 (muutus 41↓);
  • hoiualasid 319 (muutust ei toimunud ↔);
  • püsielupaiku 1633 (muutus 80↑);
  • kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekte 22 (muutus 1↓);
  • kaitstavaid looduse üksikobjekte 1076 (muutus 10↑).