Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri

Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eekiri võeti vastu 2. aprillil 2003. vt RTL 2003, 46, 678