Statistika

Hetkel olemasolevad kaitstavate loodusobjektide statistilised kokkuvõted on toodud allpool:

Statistiline ülevaade 1999 aasta kohta

Statistiline ülevaade 2000 aasta kohta

Statistiline ülevaade 2001 aasta kohta

Statistiline ülevaade 2002 aasta kohta

Statistiline ülevaade 2003 aasta kohta

Statistiline ülevaade 2004 aasta kohta

Statistiline ülevaade 2005 aasta kohta

Statistiline ülevaade 2006 aasta kohta

Statistiline ülevaade 2007 aasta kohta

Statistiline ülevaade 2008 aasta kohta

Statistiline ülevaade 2009 aasta kohta

Statistiline ülevaade 2010 aasta kohta

Statistiline ülevaade 2011 aasta kohta

Statistiline ülevaade 2012 aasta kohta

Statistiline ülevaade 2013 aasta kohta

Statistiline ülevaade 2014 aasta kohta

Statistiline ülevaade 2015 aasta kohta

Statistiline ülevaade 2016 aasta kohta

Statistiline ülevaade 2017 aasta kohta

Statistiline ülevaade 2018 aasta kohta on kättesaadav kaardiloona: https://arcg.is/TPmnX

Statistiline ülevaade 2019 aasta kohta on kättesaadav kaardiloona: https://arcg.is/SyzKW

Statistiline ülevaade 2020 aasta kohta on kättesaadav kaardiloona: https://bit.ly/3bhrBZ7

Statistiline ülevaade 2021 aasta kohta on kättesaadav kaardiloona: https://arcg.is/1q1eK1

Kaitstava territooriumi pindala:

Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2006 seisuga

Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2007 seisuga

Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2008 seisuga

Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2009 seisuga

Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2010 seisuga

Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2011 seisuga

Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2012 seisuga

Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2013 seisuga

Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2014 seisuga

Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2015 seisuga

Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2016 seisuga

Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2017 seisuga

Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2018 seisuga

Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2019 seisuga

Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2020 seisuga

Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2021 seisuga

Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2022 seisuga

Kaitstava mereala pindala:

Kaitstava mereala pindala Eestis aastatel 1999-2017