Navigatsioonilised piirangud

Lugupeetud veeliikleja,

Eesti mitmekesine ranniku- ja avameri on elupaik paljudele huvitavatele liikidele - suure kajaka mõõtu tiirule - räusale, põhjamaade linnukaljude asukale - algile, haruldasele kirjuhahale, maailma väikseimale vaalale - pringlile, arktilisest merest pärineva viigerhülge alamliigile ja paljudele teistele. Mitmete põnevate liikide arvukus on inimtegevuse ja sellega seotud keskkonnamuutuste tulemusena vähenenud ning hea käekäigu tarbeks tuleb neid hoida paremini kui seni. Sellel eesmärgil on loodud kaitse- ja hoiualasid ning piiratud kaitsealadel haruldastele liikidele olulistes piirkondades inimeste juurdepääsu.

Siinsest nimekirjast leiate liikumispiiranguga alade loetelu Eesti merealadel ning laevatatavetel sisevetel ning piirangu kirjelduse veeliiklejale. Teatud aladel on võimalik piisavate põhjuste korral taotelda ka piiranguaegseks viibimiseks luba. Loataotluse nõuded leiate siit - Kaitstaval loodusobjektil viibimise luba.

Looduskaitselisi piiranguid inimeste liikumisele Eesti merealadel saab vaadata järgmisest tabelist (NB! htm ja xls formaat sisaldavad ühe ja sama sisuga tabelit).

Liikumispiirangud Eesti merealadel.htm

Liikumispiirangud Eesti merealadel.xls

Ohutut liiklemist!

Keskkonnaagentuur, Keskkonnaamet, Veeteede amet


Navigational Restrictions

Dear navigator,

Estonian coastal waters and open sea are the natural habitat for diverse species - the Caspian Tern, a tern the size of a big gull; the Razorbill, an inhabitant of coastal cliffs; the rare Steller’s Eider; the Harbour Porpoise, the world’s smallest whale; the Ringed Seal, and many others. The numbers of several of these fascinating species have dropped as the result of human activity and the ensuing environmental changes, so better care needs to be taken to ensure their welfare. For this purpose, protected areas and special conservation areas have been established and human access to regions that are of vital importance to endangered species has been limited.

On the list provided you will find the names of Estonian maritime regions and navigable inland waters where restrictions on the movement of people are imposed, as well as the detailed descriptions of the restrictions. In certain areas it is possible to apply for a permit allowing access during the period when restrictions are in force, if valid reasons are provided. Requirements for the application can be found here (only in estonian): - Permit for entering the territory of a protected natural object..

Restrictions arising from nature protection on the movement of people in Estonian maritime areas are given in the following table. (NB! htm and xls formats display the same tables).

Navigational restrictions of Estonian sea areas (htm file - only in estonian) - Liikumispiirangud Eesti merealadel.htm

Navigational restrictions of Estonian sea areas (excel file - only in estonian) - Liikumispiirangud Eesti merealadel.xls

Safe traffic!

Estonian Environment Agency, Environmental Board, Estonian Maritime Administration