Avaleht

Olete EELIS (Eesti looduse infosüsteemi) infolehel.

See leht koondab laiemale avalikkusele teabe EELISes hoitavate loodusandmete kohta. Siin on võimalik teha otsinguid teatud objektide andmete kohta otse EELISe andmebaasist. Siia ei kuvata siiski kogu infot, mida EELIS sisaldab, vaid ainult teatud osa sellest. Lisaks andmetele on siin lehel võimalik lugeda ja vaadata EELISe andmestikul põhinevaid statistilisi analüüse ning erinevaid objektitüüpe kirjeldavaid ja seletavaid artikleid.

Statistilisi ülevaateid tehakse ja avaldatakse regulaarselt kaks korda aastas (1. jaanuari ja 1. juuli seisuga). Kui aasta alguse ülevaated on põhjalikumad ja sisaldavad ka analüüsi kogu Eesti looduskaitse alla jääva pindala kohta, siis aasta keskpaiga ülevaated ilmuvad objektitüüpide kaupa eraldi. Nõnda ametlikke andmeid välja pannes ja levitades hoiame ära looduskaitseandmete võimaliku moonutamise ja nendega manipuleerimise.


Osmussaar


Alamartiklid: