Looduskaitseterminite ingliskeelsed vasted

Selles tabelis toodud looduskaitseliste terminite inglise keelsed vasted on läbi arutatud Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna, Keskkonnaagentuuri (endise Keskkonnateabe Keskuse) ja Keskkonnaameti spetsialistidega.

Nimetatud tabelit on võimalik saada siit (55KB).