Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Toompea paljandVäljad: peida ,kuva
NimiToompea paljand
AsukohakirjeldusToompea läänenõlv, Pika Hermanni torni kõrval.
( kadri: 14.02.1997, 10:44:26 )
KaitseÜksikobjektina looduskaitse all 1992. aastast.
Kirjandus1. Heinsalu, Ü. Murrangud Toompea edelanõlva paljandis // Eesti Loodus. 1971. Lk. 677-678.
2. Künnapuu, S. Lasumusrike Toompeal // Eesti Loodus.1970. Nr.4.
3. Orviku, K. Lithologie der Tallinna-Serie (Ordovizium, Estland) I.// Tartu Ülikooli Geol. Inst. Toimetised. 1940. Nr.58.m 249 Lk. (vt. lk. 20)
IseloomustusToompea kõrgendikku moodustavatest aluspõhja kihtidest paljanduvad: ordoviitsiumi Väo, Aseri, Loobu ja Toila kihistute hallid lubjakivid Lasnamäe lademest kuni Volhovi lademeni kaasaarvatud. Väo kihistu kõvad ehituslubjakivid paljanduvad järsaku ülemises, ligipääsmatus osas, Pika Hermanni tornist põhja pool. Tornist lõunapool on vaatlusteks ligipääsetavad kihid alates Väo kihistust kuni Toila kihistu keskosani. Siin kulgeb Falgi tee suuna Kunda lademe Loobu kihistu pealispinda mööda väike terras. Selle lõpus, kaitsemüüri nurga kohal, paljanduvad uuesti kihid allapoole kuni Toila kihi keskosani. Tallinna puuraukude läbilõigete järgi võib öelda, et vertikaalseinale järgneva kallaku nõlva ülaosas esineb pinnakatte all valdavalt Toila kihistu karbonaatkivimite osa (u. 2m). Sellele järgnevad Leetse kihistu rohelised savikad glaukoniitliivad ja liivakivid (u. 1 m), õhuke kihike Varangu kihistu argiliitset savi, kerogeenisisaldavad Türisalu kihistu graptoliitargilliidid (u. 4,5 m) ja "oobolusluuvakivid" (2,5-3 m) ning kambriumi Tiskre ja Pirita kihistute aleuriitsed kvartsiliivad ja liivakivid (u. 20 m).
KoostanudS. Mägi 30.07.1991 (parandused 2002)
SeisundRahuldav. Paljandid on osalt betooniga kaetud.
TähtsusTeaduslik, maastikuline, ajaloolis-kultuurilooline, õppeotstarbeline, turistlik. nikaalne.
UuritusPaljandeid on uuritud ja kirjeldused toodud trükistes. Andemeid stratigraafia kohta on toonud K. Orviku ja viimase järgi A. Rõõmuoks. Tektoonilisi lõhesid on iseloomustanud Ü. Heinsalu ja S. Künnapuu.
LoodusobjektPaljand (aluspõhja-)
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiHarju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa