Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Ora jõe oru allikad: Himmaste kooli ja metsa allikadVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaHimmaste allikad (KLO4001266)
NimiOra jõe oru allikad: Himmaste kooli ja metsa allikad
AsukohakirjeldusPõlva maakond. Põlva vald. Kooli allikad asuvad Himmaste kooli juures, Metsa allikad ca 1 km allavoolu Ora jõe paremal kaldal.
KaitseEi ole looduskaitse all. V. Karise jt. ettepanek 1976. a. võtta looduskaitse alla ei ole seni täitunud. Himmaste Kooli allikad vääriksid üksikobjektina looduskaitse alla võtmist kui Kagu-Eestile iseloomulikud ürgorus avanevad allikad. Metsa allikad väärivad säilitamist.
KirjandusHeinsalu, Ü., Timm, T., Karise, V. 1976. Looduskaitset vajavad allikad. - Rmt.: Eesti NSV maapõue kaitsest. Tallinn, Valgus, lk. 93.
Võrumaa, 1926. Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. Tartu.
Kas tunned maad. 1965. Koost. E. Varep. Tallinn, Eesti Raamat, lk. 637-638.
Kirt, K., Ivask, A., Ploom, E. 1975. Põlva rajoon. Siin- ja sealpool maanteed. Tallinn, Eesti Raamat, lk. 22-23.
Varep, E. 1978. Maastikud. - Rmt.: Põlva rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutuleku artiklite kogumik. Tallinn, lk. 42-45.
Kink, H. jt. 1987. Põllumajandus ja põhjavesi Põlva rajoonis. - Looduskasutusest ja keskkonna kaitsest künkliku pinnamoega maastikul. Tallinn-Põlva, lk. 71-74.
IseloomustusPõhja-lõuna suunaline Ora oru nõlv, mis on Põlvas kuni 30 m sügav, on põhjavee väljakiildumise kohaks ja siin on rohkesti allikaid. Ilmekamad neist on Himmaste kooli juures oru veerul 2 allikat, millest algab oja. Oja suubub Orajõkke.Vooluhulk 14. VII 1960. a. 17 l/s. 1970. a. inimtegevuse poolt rikkumata. Ühte allikatest nimetatakse "Silmalätteks".
Allikad avanevad terrassil, Himmaste algkoolist kõrgemal. Nad on langeallikad, mille vesi koguneb ojakesse. Vooluhulk selles kooli ees 1998. a. augustikuul oli 19 l/s. Terrassil imbub maapinnale väiksemaid allikaid, moodustades soostunud allikaala.
Umbes 1 km allavoolu Ora oru paremal veerul paikneb teie allikarühm. Siin avaneb 6 langeallikat ja 1 tõusuallikas nn. Metsa allikad. Kõige veerikkam (vooluhulk 0,3 l/s) on tõusuallikas, milles fikseeriti kaks suhteliselt rahulikku keemiskohta. Allikad avanevad ovaalses nõos - mõõtmetega 30x20 m. Lisaks avaneb veel allika-alal arvukalt väikesi langeallikaid, mis põhjustavad soostumist. Oja suubub Orajõkke, mis Eoste küla kohal suubub Ahja jõkke. Ojas veekogumistünnid.
Allikate avanemisalal paljandub moreen ja liiv. Järelikult võiks allikavesi pärineda pinnakattest. Kuna tegemist on ürgoru veeruga on maapinnalähedane põhjavesi seotud ilmselt siiski aluspõhjaga.
Himmaste külas on J. Hurda sünnikodu. Endises nn. Köstri pargis kasvavad suured tammed.
KoostanudH. Kink, E. Andresmaa, K. Erg 15.02.1999
SeisundEi ole looduskaitse all. V. Karise jt. ettepanek 1976. a. võtta looduskaitse alla ei ole seni täitunud. Himmaste Kooli allikad vääriksid üksikobjektina looduskaitse alla võtmist kui Kagu-Eestile iseloomulikud ürgorus avanevad allikad. Metsa allikad väärivad säilitamist.
TähtsusVeekaitseline,maastikuline.Orajõe e. Ora ürgoru veerul avanevad tõusu- ja langeallikad on olulised teadusele ja ilmestavad maastikku. Vesi avaneb nii pinnakattest kui ka aluspõhja kivimeist.
UuritusV. Karise, 1960.- allikate uurimine.
H. Kink jt., 1978 - melioratiiv-hüdrogeoloogiline kaardistamine.
E. Andresmaa, M. Kõiv, 1998 - revisjoniülevaatus.
LoodusobjektAllikas
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiPõlva maakond, Põlva vald, Eoste küla
Põlva maakond, Põlva vald, Himmaste küla