Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Nelja kuninga kiviVäljad: peida ,kuva
NimiNelja kuninga kivi
AsukohakirjeldusAllika küla. Uue Peterburi maantee viaduktist 600 m loode pool mahajäetud kruusaaugu pôhjas.
( LKR: 02.11.1999, 10:53:30 )
Kaitse<KAITSE>
Kaitse alla vôetud kohaliku tähtsusega looduskaitseobjektina Harju rajooni RSN TN otsusega, ka riikliku kaitse all kui arheoloogiamälestis (ohvrikivi "Kuningakivi"). Jätta senine kaitse.

( LKR: 02.11.1999, 11:08:50 )
Kirjandus<KIRJANDUS>
1. Jung, J. Muinasteadus eestlaste maalt. III. Tln., 1910.
2. Kumari, A. Neljakuningakivi. - Eesti Loodus, 1980, nr. 4.
3. Eisen, M.J. Esivanemate varandus. Tln., 1958.
4. Eesti Kodu. 1911, nr. 13, lk. 260.
5. Eilart, J. Looduse ôpperajad. Tln., 1986, lk. 86.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Kôva pragudeta rabakivirahn, millel on järgmised môôdud: pikkus 2,9 m; laius 1,9 m; kôrgus 1,2 m; ümb. 7,3 m. Kivi tasasele pinnale on raiutud neli risti ja arv 134, mis on piirimärgi number. Neli risti tähistavad tôenäoliselt 4 omaaegset maavaldajat - Ruma kloostrit, Kuusalu kirikut, Kuusalu küla ja Kiiu môisat. Kuusalu kodu-uurija E.Vaherma suulistel andmetel on see kivi kruusa kaevandamise ajal seoses Tallinn-Leningradi uue maantee ehitamisega lastud kruusaaugu pôhja. Kivi asub nüüd esialgsest asukohast paarkümmend meetrit pôhja pool.
J.Jungi (1910) järgi söönud seal kivil kord 4 kuningat, mille mälestuseks need ristid sisse raiutud. Teine versioon: sellel kivil tapetud neli pappi.
KoostanudKoostanud:K. Müürisepp
19. dets. 1991. a.
(LKR: 02.11.1999, 11:05:33 )
SeisundRahuldav. Puudub looduskaitseline tähistus. Rahn on kergesti leitav ja paistab maanteele.
( LKR: 02.11.1999, 11:06:15 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Maastikuline, ajalooline (vana piirikivi 1516. aastast), seotud rahvapärimustega.
Uuritus<UURITUS>
1910. a. kirjeldas J.Jung seda rahnu Ristidega kivi ehk Kuningakivi nime all ning esitas muistendid selle kohta omapoolsete kommentaaridega /1, lk. 85/. 1980. a. avaldas A.Kumari selle uurimise tulemused. Ta märgib kivi môôtmeteks: pikkus 2,9 m; laius 1,9 m; kôrgus keskmiselt 1,2 m /2/.
Rahnu looduskaitselise revisjoni tegi 1987. a. suvel K.Müürisepp.
LoodusobjektRändrahn, kivi
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiHarju maakond, Kuusalu vald, Kuusalu küla