Eesti järved

Eestis on üle 2200 vähemalt 1 ha suuruse järve, mis moodustavad Eesti territooriumist (ilma territoriaalmereta) 4,9%.

Vähemalt 1 ha suuruste järvede arv maakonniti (2024. aasta seis):
Harjumaa - 220
Hiiumaa - 37
Ida-Virumaa - 119
Jõgevamaa - 66
Järvamaa - 64
Läänemaa - 56
Lääne-Virumaa - 113
Põlvamaa - 158
Pärnumaa - 209
Raplmaa - 53
Saaremaa - 217
Tartumaa - 181
Valgamaa - 256
Viljandimaa - 167
Võrumaa - 340

Suurimad järved (km2) 2024. aasta andmetel:
1. Peipsi-Pihkva järv - 3543
2. Võrtsjärv - 270
3. Narva veehoidla - 106
4. Ülemiste järv - 9,4
5. Saadjärv - 7,2
6. Vagula järv - 6,0
7. Suurlaht - 5,3
8. Veisjärv - 4,8
9. Ermistu järv - 4,5
10. Paunküla veehoidla - 4,2
11. Mullutu laht - 4,1
12. Kuremaa järv - 4,0
13. Karujärv - 3,5
14. Kahala järv - 3,4
15. Tõhela järv - 3,2

Sügavaimad järved (m):
1. Rõuge Suurjärv - 38,0
2. Udsu järv - 30,2
3. Tsolgo Mustjärv - 29,7
4. Koorküla Valgjärv - 26,8
5. Uhtjärv - 26,5
6. Kärnjärv - 26,0
7. Piigandi järv - 25,3
8. Saadjärv - 25,0
9. Vellavere Külajärv - 25,0
10. Jõksi järv - 23,8
11. Kikkajärv - 22,5
12. Kaussjärv - 22,0
13. Agali järv - 19,5
14. Kasaritsa Verijärv - 19,2
15. Lasva järv - 19,2
16. Tsolgo Pikkjärv - 19,2