Kaitsealad, hoiualad ja kohalikud objektid seisuga 31.12.2007

31.12.2007 seisuga on Eestis 5 rahvusparki (KRP), 129 looduskaitseala (KLKA), 149 maastikukaitseala (KMKA) ning 117 uuendamata eeskirjadega kaitseala (VK), lisaks 548 kaitsealust parki ja puistut. Juuresolevas tabelis on ära toodud kaitsealade pindala tüüpide kaupa.
    pindala (ha)
kaitsealad arv kokku vesi maismaa
RP 5 196819 67449 129370
LKA 129 257929 13824 244105
MKA 149 190964 10626 180338
VK 117 32254 353 31901
pargid ja puistud 548 4619 0 4619
Kokku 948 682586 92253 590333

Hoiualasid on 343 ja kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekte (KOV) registris 3 (Mäealuse maastikukaitseala, Koordi raba, Rehatse maastikukaitseala).

    pindala (ha)
hoiualad 343 747651 633905 113745
KOV 3 1815 0 1815