Kaitstavate liikide leiukohad (01.01.2004)

1. jaanuariks 2004. aastal oli EELIS-es registreeritud 8544 kaitstava liigi leiukohta 252 erinevast liigist.

Kaitstavaid loomi registreeriti 2055 elupaigas, mis jagunesid 51 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid elupaigad ja liigid järgnevalt:
I kategooria - 712 elupaika, 9 liiki,
II kategooria - 1259 elupaika, 21 liiki,
III kategooria - 84 elupaika, 21 liiki.

Kaitstavaid taimeliike oli 201 ja kasvukohti 6489. Kaitsekategooriati jagunesid need järgmiselt:
I kategooria - 78 kasvukohta, 23 liiki,
II kategooria - 2505 kasvukohta, 126 liiki,
III kategooria - 3828 kasvukohta, 52 liiki.

Jaotust maakonniti vaata tabelist.

TEEMAKAARDID

Esimene kaart näitab 1. jaanuari seisuga 2004 EELIS-es registreeritud kaitsealuste liikide arvu maakonnas. Samuti erinevatesse kaitsekategooriatesse kuuluvate taime- ja loomaliikide suhtarvu.

Teisel kaardil on näidatud kaitstavate liikide leiukohtade arv maakonnas ning erinevatesse kaitsekategooriatesse kuuluvate taimede ja loomade leiukohtade suhtarv.