Kaitstavate liikide leiukohad (31.12.2005)

2005. a lõpuks oli Keskkonnaregistris registreeritud 11453 kaitstava liigi leiukohta 335 erinevast liigist.

Kaitstavaid loomi registreeriti 2722 elupaigas, mis jagunesid 88 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid elupaigad ja liigid järgnevalt:
I kategooria - 937 elupaika, 12 liiki,
II kategooria - 1459 elupaika, 31 liiki,
III kategooria - 326 elupaika, 45 liiki.

Kaitstavaid seeni registreeriti 164 kasvukohas, mis jagunesid 35 liigi vahel. Kaitsekategooriati jagunesid kasvukohad ja liigid järgnevalt:
I kategooria - 39 kasvukohta, 9 liiki,
II kategooria - 69 kasvukohta, 19 liiki,
III kategooria - 56 kasvukohta, 7 liiki.

Kaitstavaid samblikke registreeriti 1 III kategooria liik 4 kasvukohas.

Kaitstavaid taimeliike oli 211 ja kasvukohti 8563. Kaitsekategooriati jagunesid need järgmiselt:
I kategooria - 125 kasvukohta, 29 liiki,
II kategooria - 2417 kasvukohta, 110 liiki,
III kategooria - 6021 kasvukohta, 72 liiki.

Jaotust maakonniti vaata tabelist.