EELIS-es registreeritud liigileiukohad (1.07.2002)

1. juuli seisuga 2002. aastal oli EELIS-es registreeritud 5007 kaitstava või tähelepanuväärse liigi leiukohta 222 erinevast liigist. Kaitsealuseid oli neist 203 liiki 4836 leiukohaga.

Kaitstavate loomade elupaiku oli registreeritud 1083 ja liike 28. Neist 11 liiki 530 elupaigaga kuulusid I kategooriasse, 14 liiki 548 elupaigaga II kategooriasse ning 3 liiki 5 elupaigaga III kategooriasse.

Kaitsealustest taimedest oli esindatud 175 liiki 3753 kasvukohaga. I kategooriasse kuulus neist 21 liiki 72 kasvukohaga, II kategooriasse 115 liiki 1762 kasvukohaga ja III kategooriasse 39 liiki 1919 kasvukohaga.

Vaata ka tabelit.

TEEMAKAARDID

Esimene kaart näitab 1. juuli seisuga 2002 EELIS-es registreeritud kaitsealuste liikide arvu maakonnas. Samuti erinevatesse kaitsekategooriatesse kuuluvate taime- ja loomaliikide suhtarvu.

Antud kaardil on näidatud kaitstavate liikide leiukohtade arv maakonnas ning erinevatesse kaitsekategooriatesse kuuluvate taimde ja loomade leiukohtade suhtarv.

Viimane kaart kajastab leiukohtade tihedust maakonnas, st leiukohtade arvu ühel ruutkilomeetril.