Kaitstavate loodusobjektide arvud seisuga 31.12.2018

  1. detsembri 2018. aasta seisuga oli Eestis kokku 3812 kaitstavat loodusobjekti (sulgudes on muutus võrreldes 2017. aastaga: 40↓), nendest:
  • looduskaitsealasid 172 (muutus 7↑);
  • maastikukaitsealasid 153 (muutus 3↑);
  • rahvusparke 6 (muutus 1↑);
  • vana ehk uuendamata kaitsekorraga alasid 63 (muutus 9↓);
  • parke ja puistuid 514 (muutus 9↓);
  • hoiualasid 325 (muutus 3↓);
  • püsielupaiku 1461 (muutus 19↓);
  • kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekte 23 (muutust ei toimunud ↔);
  • kaitstavaid looduse üksikobjekte 1095 (muutus 19↓).