Kaitsealad, hoiualad jm loodusobjektid seisuga 1.07.2006

1.07.2006 seisuga on Eestis 5 rahvusparki (KRP), 95 looduskaitseala (KLKA), 126 maastikukaitseala (KMKA) ning 172 uuendamata eeskirjadega kaitseala (VK), lisaks 539 kaitsealust parki ja puistut (VP, KP). Juuresolevas tabelis on ära toodud kaitsealade pindala tüüpide kaupa.

pindala (ha)

pindala (ha)

Kaitsealad

arv

kokku

vesi

maismaa

KRP

5

195569

67449

128120

KLKA

95

190298

10292

180005

KMKA

126

186092

6628

179464

VK

172

50372

416

49957

VP

453

3701

0

3701

KP

86

1199

0

1199

Kokku

937

627230

84784

542446

Hoiualasid on 179, ajutiste majanduspiirangutega alasid 226 ning kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekte (KOV) registris 01.07.2006 seisuga 1 (Mäealuse maastikukaitseala).

pindala (ha)

pindala (ha)

Hoiualad

179

157509

128788

28722

Ajut piirang

226

664559

510972

153587

KOV

1

597

0

597