IUCN kategooriateks jagunemine

IUCNi (International Union for Conservation of Nature) kaitsekorralduslikele kategooriatele kehtivad Eestis looduskaitseseaduse kohaselt üldjoontes järgmised vasted:

IUCN kategooria

Looduskaitseseaduse kohaselt

Ia

loodusreservaat

Ib

sihtkaitsevööndi looduslik osa, püsielupaiga sihtkaitsevööndi rangemini kaitstav osa

III

kaitstav looduse üksikobjekt

IV

sihtkaitsevööndi hooldatav osa, juhul kui see on loodud liigikaitselistel eesmärkidel, püsielupaiga sihtkaitsevöönd

V

sihtkaitsevööndi hooldatav osa (loodud muudel eesmärkidel), maastikukaitsealade piiranguvöönd , kaasa arvatud pargid ning kohalikul tasandil kaitstav loodusobjekt

VI

looduskaitsealade, rahvusparkide ja püsielupaikade piiranguvöönd ning hoiuala

 

31.12.2014 seisuga on kategooriatesse jagunemine näha allpoololeval graafikul: