Ala nimi Vööndi nimi Riigi Teataja link Keelud, piirangud vee peal
Uhtju looduskitaseala
Uhtju Nature Reserve
Uhtju sihtkaitsevöönd            Uhtju conservation zone https://www.riigiteataja.ee/akt/13130329 Uhtju sihtkaitsevööndis on keelatud inimeste viibimine ajavahemikul 15. aprillist kuni 15. juulini.
Lahemaa rahvuspark
Lahemaa National Park
Ulkkari sihtkaitsevöönd         Ulkkari conservation zone https://www.riigiteataja.ee/akt/977160 Ulkkari sihtkaitsevööndis on keelatud inimeste viibimine 1. aprillist kuni 15. juulini.
Kolga lahe maastikukaitseala
Kolga Bay Landscape Conservation Area
Malusi sihtkaitsevöönd        Malusi conservation zone https://www.riigiteataja.ee/akt/117112015002 Inimeste viibimine on keelatud 15. aprillist kuni 15. juulini, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.
Ujuvvahendiga sõitmine on lubatud kiirusega kuni viis sõlme. Ujuvvahendiga sõitmine kiirusega üle viie sõlme on lubatud järelevalve- ja päästetöödel.
Rammu sihtkaitsevöönd      Rammu conservation zone https://www.riigiteataja.ee/akt/117112015002 Inimeste viibimine on keelatud 15. aprillist kuni 15. juulini, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel ning Rammu sihtkaitsevööndis asuva kalmistu külastamisel ja liikumisel selleks ettenähtud ja kaitseala valitseja nõusolekul tähistatud rajal.
Ujuvvahendiga sõitmine on lubatud kiirusega kuni viis sõlme. Ujuvvahendiga sõitmine kiirusega üle viie sõlme on lubatud järelevalve- ja päästetöödel.
Rohusi sihtkaitsevöönd       Rohusi conservation zone https://www.riigiteataja.ee/akt/117112015002 Inimeste viibimine on keelatud 15. aprillist kuni 15. juulini, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.
Ujuvvahendiga sõitmine on lubatud kiirusega kuni viis sõlme. Ujuvvahendiga sõitmine kiirusega üle viie sõlme on lubatud järelevalve- ja päästetöödel.
Kolga lahe sihtkaitsevöönd Kolga bay conservation zone https://www.riigiteataja.ee/akt/117112015002 Ujuvvahendiga sõitmine on lubatud kiirusega kuni viis sõlme. Ujuvvahendiga sõitmine kiirusega üle viie sõlme on lubatud järelevalve- ja päästetöödel.
Silma looduskaitseala
Silma Nature Reserve
  https://www.riigiteataja.ee/akt/116022016005 Kaitseala veealal on lubatud sõita mootorita ja elektrimootoriga ujuvvahendiga. Muu mootoriga ujuvvahendiga on lubatud sõita 1. novembrist 31. märtsini, aasta läbi Haapsalu lahe piiranguvööndis, järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud töödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel ja kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.
Tagalahe Sutlepa sihtkaitsevöönd                 Tagalahe Sutlepa conservation zone https://www.riigiteataja.ee/akt/116022016005 Inimeste viibimine on keelatud laidudel 1. aprillist 31. juulini ja kaitseala valitseja nõusolekuta veealal 1.aprillist 31. oktoobrini, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, koosluste hooldamistöödel, kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel ja kaitseala valitseja poolt tähistatud punktist Kirimäe poolsaarel ujuvvahendita 100 meetri raadiuses.
Lubatud on sõita mootorita ja elektrimootoriga ujuvvahendiga. Muu mootoriga ujuvvahendiga on lubatud sõita 1. novembrist 31. märtsini
Vormsi maastikukaitseala
Vormsi Landscape Protection Area 
Rumpo sihtkaitsevöönd           Rumpo conservation zone https://www.riigiteataja.ee/akt/13292928 Sihtkaitsevööndites on keelatud:
inimeste viibimine Rumpo sihtkaitsevööndi laidudel ning laidude rannajoonest 50 meetri piiresse jääval merealal 15. märtsist 15. juulini. Liikumispiirang ei laiene järelevalve- ja päästetöödele, kaitseala valitsemisega seotud tegevusele, kaitseala valitseja nõusolekul teostatavale teadustegevusele ning poollooduslike kooslustega seotud tegevusele Tälmeni laiul ja Pasilaiul
Paope looduskaitseala
Paope Nature Reserve
  https://www.riigiteataja.ee/akt/13295325 Kaitsealal on lubatud ujuvvahendiga sõitmine kiirusega kuni 8 sõlme. Kiiremini kui 8 sõlme on lubatud sõita vaid järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemisega seotud töödel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostatavas teadustegevuses. Mootorsõiduki või maastikusõidukiga ujuvvahendi transportimine randa ja ujuvvahendiga mereleminek on lubatud ainult sadamatest ning lautrikohtadest Nõmmergal, Ninametsal, Ninaotsal ning maaomanikul tema maale jäävalt rannalt.
Käina lahe–Kassari maastikukaitseala
Käina Bay - Kassari Landscape Protection Area 
Taguküla sihtkaitsevöönd     Tagaküla conservation zone https://www.riigiteataja.ee/akt/13293022 Taguküla ja Vaemla sihtkaitsevööndites ujuvvahendiga sõitmine kiirusega kuni 5 sõlme.Ujuvvahenditega piiranguteta liikumine on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, kaitseala valitsemisega seotud töödel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostatavas teadustegevuses;
Vaemla sihtkaitsevöönd       Vaemla conservation zone https://www.riigiteataja.ee/akt/13293022 Taguküla ja Vaemla sihtkaitsevööndites ujuvvahendiga sõitmine kiirusega kuni 5 sõlme.Ujuvvahenditega piiranguteta liikumine on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, kaitseala valitsemisega seotud töödel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostatavas teadustegevuses;
Vaemla lahe sihtkaitsevöönd                   Vaemla Bay conservation zone https://www.riigiteataja.ee/akt/13293022 Sihtkaitsevööndis on keelatud:
 inimeste viibimine  Vaemla lahe sihtkaitsevööndis 1. aprillist 31. oktoobrini;                                         4) ujuvvahendiga sõitmine Vaemla lahe sihtkaitsevööndis, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, kaitseala valitsemisega seotud töödel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostatavas teadustegevuses.
Hiiuma laidude maastikukaitseala
Hiiumaa Landscape Protection Area 
Soonlepa lahe saarte sihtkaitsevöönd                        Soonlepa Bay islands conservation zone https://www.riigiteataja.ee/akt/126052015004 Inimeste viibimine on keelatud 1. aprillist kuni 15. juulini, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel. Keeld ei laiene läbisõidule mootorita, elektrimootoriga või seisatud sisepõlemismootoriga ujuvvahendiga Härglaiu silmast, Valgekare ja Salinõmme poolsaare vahelt ning Öakse ja Suur-Pihlakare vahelt.
Lubatud on ujuvvahendiga sõitmine kiirusega kuni 8 sõlme. Ujuvvahendiga sõitmine kiirusega üle 8 sõlme on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.
Agariku sihtkaitsevöönd      Agariku conservation zone https://www.riigiteataja.ee/akt/126052015004 Selle nimega sihtkaitsevöönd kaotati ära.
Langekare sihtkaitsevöönd  Langekare conservation zone https://www.riigiteataja.ee/akt/126052015004 Inimeste viibimine on keelatud 1. aprillist kuni 15. juulini, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.
Lubatud on ujuvvahendiga sõitmine kiirusega kuni 8 sõlme. Ujuvvahendiga sõitmine kiirusega üle 8 sõlme on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.
Laidelahe sihtkaitsevöönd  Laidelahe conservation zone https://www.riigiteataja.ee/akt/126052015004 Inimeste viibimine on keelatud 14. veebruarist kuni 1. novembrini, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.
Lubatud on ujuvvahendiga sõitmine kiirusega kuni 8 sõlme. Ujuvvahendiga sõitmine kiirusega üle 8 sõlme on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.
Viigri sihtkaitsevöönd
Viigri conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/126052015004 Inimeste viibimine on keelatud 1. aprillist kuni 1. juunini, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.
Lubatud on ujuvvahendiga sõitmine kiirusega kuni 8 sõlme. Ujuvvahendiga sõitmine kiirusega üle 8 sõlme on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.
Laidude sihtkaitsevöönd
Islets conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/126052015004 Inimeste viibimine on keelatud Auklaiul, Öakse laiul ja Suur-Pihlakarel, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.
Lubatud on ujuvvahendiga sõitmine kiirusega kuni 8 sõlme. Ujuvvahendiga sõitmine kiirusega üle 8 sõlme on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.
Soonlepa lahe piiranguvöönd
Soonlepa bay limited management zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/126052015004 Lubatud on ujuvvahendiga sõitmine kiirusega kuni 8 sõlme. Ujuvvahendiga sõitmine kiirusega üle 8 sõlme on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.
Salinõmme soolaku sihtkaitsevöönd
Salinõmme soolaku conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/126052015004 Lubatud on ujuvvahendiga sõitmine kiirusega kuni 8 sõlme. Ujuvvahendiga sõitmine kiirusega üle 8 sõlme on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.
Matsalu rahvuspark
Matsalu National Park 
Väinamere saarte sihtkaitsevöönd                   Väinameri islands conservation zone https://www.riigiteataja.ee/akt/977195 Haeska-Saardo rannikuvee, Metsküla-Pagaranna rannikuvee, Matsalu lahe vabavee, Väinamere vabavee, Salmi sopi, Topi lahe, Väinamere saarte, «Kalatee», sihtkaitsevööndite veealadel on keelatud inimeste viibimine kaitseala valitseja nõusolekuta, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödeks.                                                                                                                            Väinamere vabavee, Salmi sopi ja Väinamere saarte sihtkaitsevööndi saartel ning Matsalu siselahe ja roostike sihtkaitsevööndis on keelatud inimeste viibimine, välja arvatud teaduslikeks uurimistöödeks, järelevalve- ja päästetöödeks ning käesoleva kaitse-eeskirja punktides 50 ja 51 lubatud tegevuseks. Ujuvvahenditega liikumine kaitsealal on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul, kusjuures ujuvvahendite suurimaks lubatud kiiruseks on 15 sõlme. Kaitsealal on keelatud veerollerite, purjelaudade, vesijalgrataste, veesuuskade ja ujuvparvede kasutamine. Nimetatud piirangud ei laiene teaduslikele välitöödele ning järelevalve- ja päästetöödele.
Väinamere vabavee sihtkaitsevöönd                   Väinameri vabavee conservation zone https://www.riigiteataja.ee/akt/977195   Haeska-Saardo rannikuvee, Metsküla-Pagaranna rannikuvee, Matsalu lahe vabavee, Väinamere vabavee, Salmi sopi, Topi lahe, Väinamere saarte, «Kalatee», sihtkaitsevööndite veealadel on keelatud inimeste viibimine kaitseala valitseja nõusolekuta, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödeks.
Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis on keelatud inimeste viibimine 200 m laiusel veealal Kakrarahu, Hoorahu ja Räimerahu ümber ning 500 m laiusel veealal Valgerahu, Tondirahu, Kumari laiu, Sipelgarahu, Papirahu ja Papilaiu ümber, välja arvatud teaduslikeks uurimistöödeks ning järelevalve- ja päästetöödeks.
Väinamere vabavee, Salmi sopi ja Väinamere saarte sihtkaitsevööndi saartel ning Matsalu siselahe ja roostike sihtkaitsevööndis on keelatud inimeste viibimine, välja arvatud teaduslikeks uurimistöödeks, järelevalve- ja päästetöödeks ning käesoleva kaitse-eeskirja punktides 50 ja 51 lubatud tegevuseks. Ujuvvahenditega liikumine kaitsealal on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul, kusjuures ujuvvahendite suurimaks lubatud kiiruseks on 15 sõlme. Kaitsealal on keelatud veerollerite, purjelaudade, vesijalgrataste, veesuuskade ja ujuvparvede kasutamine.
Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevöönd                 Matsalu Bay vabavee conservation zone https://www.riigiteataja.ee/akt/977195 Haeska-Saardo rannikuvee, Metsküla-Pagaranna rannikuvee, Matsalu lahe vabavee, Väinamere vabavee, Salmi sopi, Topi lahe, Väinamere saarte, «Kalatee», sihtkaitsevööndite veealadel on keelatud inimeste viibimine kaitseala valitseja nõusolekuta, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödeks.
Kalatee sihtkaitsevöönd
Kalatee conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/977195 Haeska-Saardo rannikuvee, Metsküla-Pagaranna rannikuvee, Matsalu lahe vabavee, Väinamere vabavee, Salmi sopi, Topi lahe, Väinamere saarte, «Kalatee», sihtkaitsevööndite veealadel on keelatud inimeste viibimine kaitseala valitseja nõusolekuta, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödeks.
Topi lahe sihtkaitsevöönd
Topi Bay conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/977195 Haeska-Saardo rannikuvee, Metsküla-Pagaranna rannikuvee, Matsalu lahe vabavee, Väinamere vabavee, Salmi sopi, Topi lahe, Väinamere saarte, «Kalatee», sihtkaitsevööndite veealadel on keelatud inimeste viibimine kaitseala valitseja nõusolekuta, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödeks.
Metsküla-Pagaranna rannikuvee sihtkaitsevöönd
Metsküla-Pagaranna coastal waters conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/977195 Haeska-Saardo rannikuvee, Metsküla-Pagaranna rannikuvee, Matsalu lahe vabavee, Väinamere vabavee, Salmi sopi, Topi lahe, Väinamere saarte, «Kalatee», sihtkaitsevööndite veealadel on keelatud inimeste viibimine kaitseala valitseja nõusolekuta, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödeks.
Salmi sopi sihtkaitsevöönd
Salmi Creek conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/977195 Haeska-Saardo rannikuvee, Metsküla-Pagaranna rannikuvee, Matsalu lahe vabavee, Väinamere vabavee, Salmi sopi, Topi lahe, Väinamere saarte, «Kalatee», sihtkaitsevööndite veealadel on keelatud inimeste viibimine kaitseala valitseja nõusolekuta, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödeks.                      Väinamere vabavee, Salmi sopi ja Väinamere saarte sihtkaitsevööndi saartel ning Matsalu siselahe ja roostike sihtkaitsevööndis on keelatud inimeste viibimine, välja arvatud teaduslikeks uurimistöödeks, järelevalve- ja päästetöödeks ning käesoleva kaitse-eeskirja punktides 50 ja 51 lubatud tegevuseks. Ujuvvahenditega liikumine kaitsealal on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul, kusjuures ujuvvahendite suurimaks lubatud kiiruseks on 15 sõlme. Kaitsealal on keelatud veerollerite, purjelaudade, vesijalgrataste, veesuuskade ja ujuvparvede kasutamine. Nimetatud piirangud ei laiene teaduslikele välitöödele ning järelevalve- ja päästetöödele.
Haeska-Saardo rannikuvee sihtkaitsevöönd
Haeska-Saardo coastal waters conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/977195 Haeska-Saardo rannikuvee, Metsküla-Pagaranna rannikuvee, Matsalu lahe vabavee, Väinamere vabavee, Salmi sopi, Topi lahe, Väinamere saarte, «Kalatee», sihtkaitsevööndite veealadel on keelatud inimeste viibimine kaitseala valitseja nõusolekuta, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödeks.
Matsalu siselahe ja roostike sihtkaitsevöönd
Matsalu Bay and reedbeds conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/977195 Väinamere vabavee, Salmi sopi ja Väinamere saarte sihtkaitsevööndi saartel ning Matsalu siselahe ja roostike sihtkaitsevööndis on keelatud inimeste viibimine, välja arvatud teaduslikeks uurimistöödeks, järelevalve- ja päästetöödeks ning käesoleva kaitse-eeskirja punktides 50 ja 51 lubatud tegevuseks. Ujuvvahenditega liikumine kaitsealal on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul, kusjuures ujuvvahendite suurimaks lubatud kiiruseks on 15 sõlme. Kaitsealal on keelatud veerollerite, purjelaudade, vesijalgrataste, veesuuskade ja ujuvparvede kasutamine. Nimetatud piirangud ei laiene teaduslikele välitöödele ning järelevalve- ja päästetöödele.
Puhtu-Laelatu looduskaitseala
Puhtu-Laelatu Nature Reserve  
  https://www.riigiteataja.ee/akt/979924 Kaitsealal on lubatud liikuda ujuvvahendiga kiirusega kuni 15 sõlme veeteel, mis ei ole selleks määratud ja on tähistamata. Liikumiskiirus ei ole piiratud järelevalve- ja päästetöödel.
Kõbaja laidude sihtkaitsevöönd
Kõbaja islets conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/979924 Inimeste viibimine, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel ning kaitseala valitseja nõusolekul teadusalastel välitöödel ning kevadisel rebase- ja kährikujahil, on keelatud:
Kõbaja laidude sihtkaitsevööndis 1. aprillist 15. juulini
Varbla laidude maastikukaitseala
Varbla Islets Landscape Protection Area 
Jaagu piiranguvöönd
Jaagu limited management zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/13294557 Piiranguvööndis on lubatud:
ujuvvahendiga, välja arvatud vesiskuutriga, sõitmine kiirusega kuni 5 sõlme. Kiiruse piirang ei kehti järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemisega seotud töödel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostatavas teadustegevuses.
Kübassaare maastikukaitseala
Kübassaare Landscape Protection Area  
Merelaidude sihtkaitsevöönd
Sea islets conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/13292588 Sihtkaitsevööndis on keelatud:
inimeste viibimine Merelaidude sihtkaitsevööndis 1. aprillist 15. juulini, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel ning kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul teostatavas teadustegevuses;
Laidevahe looduskaitseala
Laidevahe Nature Reserve 
Liivi lahe sihtkaitsevöönd
Gulf of Riga conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/13130939 Liivi lahe sihtkaitsevööndis on 1. märtsist 31. augustini kaitseala valitseja nõusolekuta keelatud, välja arvatud teadus-, järelevalve- ja päästetöödel:
1) sõita veemootorsõidukitega laide ümbritseval 200 m laiusel veealal;
Liivi lahe piiranguvöönd
Gulf of Riga limited management zone 
https://www.riigiteataja.ee/akt/13130939 Liivi lahe piiranguvööndis on 1. märtsist 31. augustini kaitseala valitseja nõusolekuta keelatud veemootorsõidukitega sõitmine laide ümbritseval 200 m laiusel veealal, välja arvatud teadus-, järelevalve- ja päästetöödel.
Allirahu looduskaitseala
Allirahu Nature Reserve 
  https://www.riigiteataja.ee/akt/13292311 Kaitsealal on lubatud sõitmine veemootorsõidukiga aeglasemalt kui 8 sõlme. Veemootorsõidukiga sõitmine kiiremini kui 8 sõlme on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, valitsemisega seotud töödel ja valitseja nõusolekul teostatavas teadustegevuses.
Tompamaa sihtkaitsevöönd
Tompamaa conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/13292311 Sihtkaitsevööndis on keelatud:
3) inimeste viibimine Tompamaa sihtkaitsevööndis 15. veebruarist 15. novembrini, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel ning kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul teostatavas teadustegevuses;
Rahuste looduskaitseala
Rahuste Nature Reserve 
  https://www.riigiteataja.ee/akt/13294674 Kaitseala vetel on lubatud mootorita ujuvvahendiga sõitmine. Mootoriga ujuvvahendiga sõitmine on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul ning järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemisega seotud tööde tegemisel ning sihtkaitsevööndis kaitseala valitseja nõusolekul teostatavas teadustegevuses.
Kriimi loodusreservaat
Kriimi strict nature reserve
https://www.riigiteataja.ee/akt/13294674 Loodusreservaadis on keelatud igasugune inimtegevus, sealhulgas inimeste loodusreservaadis viibimine, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, loodusobjekti valitsemise eesmärgil ja kaitseala valitseja nõusolekul teadustegevuse ning loodusobjekti seisundi jälgimise ja hindamise eesmärgil.
Ooslamaa sihtkaitsevöönd
Ooslamaa conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/13294674 Sihtkaitsevööndis on keelatud:
4) inimeste viibimine Ooslamaa sihtkaitsevööndis 1. aprillist 1. juulini, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemisega seotud töödel ja kaitseala valitseja nõusolekul teostatavas teadustegevuses.
Vilsandi rahvuspark
Vilsandi National Park 
Alumise Vaika sihtkaitsevöönd
Lower Vaika conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/13127256 Alumise Vaika sihtkaitsevööndis on keelatud inimeste viibimine 15. aprillist kuni 15. juulini.
Lõuna-Vaika loodusreservaat
South Vaika strict nature reserve
https://www.riigiteataja.ee/akt/13127256 Loodusreservaadis on keelatud:
  inimeste viibimine, välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel.
Nootamaa loodusreservaat
Nootamaa strict nature reserve
https://www.riigiteataja.ee/akt/13127256 Loodusreservaadis on keelatud:
  inimeste viibimine, välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel.
Innarahu loodusreservaat
Innarahu strict nature reserve
https://www.riigiteataja.ee/akt/13127256 Loodusreservaadis on keelatud:
  inimeste viibimine, välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel.
Laevarahu loodusreservaat
Laevarahu strict nature reserve
https://www.riigiteataja.ee/akt/13127256 Loodusreservaadis on keelatud:
  inimeste viibimine, välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel.
Luitemaa looduskitseala
Luitemaa Nature Reserve 
  https://www.riigiteataja.ee/akt/13295403 Kaitseala vetel on lubatud mootorita ujuvvahendiga sõitmine. Merel on mootoriga ujuvvahendiga sõitmine lubatud kaitseala valitseja nõusolekul, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemisega seotud tegevuse ning kaitseala valitseja nõusolekul teostatava teadustegevuse puhul, kus kaitseala valitseja täiendavat nõusolekut ei ole vaja.
Kabli looduskaitseala
Kabli Nature Reserve 
  https://www.riigiteataja.ee/akt/13294641 Kaitseala vetel on lubatud ujuvvahendiga sõitmine kiirusega kuni 10 sõlme. Kiiremini on lubatud sõita vaid järelevalve- ja päästetöödel, käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, kaitseala valitsemisega seotud töödel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostatavas teadustegevuses.

Tõstamaa looduskaitseala
Tõstamaa Nature Reserve 
  https://www.riigiteataja.ee/akt/13294579 Kaitseala teedel on lubatud sõidukiga sõitmine ning veekogudel mootorita ujuvvahendiga sõitmine. Mootoriga ujuvvahendiga sõitmine on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, kaitseala valitsemisega seotud töödel ja kaitseala valitseja nõusolekul teostatavas teadustegevuses.
Selgrahu hallhülge püsielupaik
Selgrahu grey seal protection site
  https://www.riigiteataja.ee/akt/13299788 Püsielupaigas on kaitseala valitseja nõusolekuta keelatud mootoriga veesõidukitega sõitmine kiiremini kui 8 sõlme.
Selgrahu hallhülge püsielupaiga sihtkaitsevöönd
Selgrahu grey seal protection site conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/13299788 Inimeste viibimine on keelatud:
1) Selgrahu ja Hari kurgu püsielupaiga sihtkaitsevööndis 15. veebruarist 15. novembrini;
Krassi saare hallhülge püsielupaik
Krassi Islet grey seal protection site
Krassi saare hallhülge püsielupaiga sihtkaitsevöönd
Krassi islet grey seal protection site conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/13299788 Püsielupaigas on kaitseala valitseja nõusolekuta keelatud mootoriga veesõidukitega sõitmine kiiremini kui 8 sõlme. Inimeste viibimine on keelatud:
2) Krassi ja Pujuderahu püsielupaiga sihtkaitsevööndis 1. aprillist 1. juulini;
Raudrahu hallhülge püsielupaik
Raudrahu grey seal protection site
  https://www.riigiteataja.ee/akt/13299788 Püsielupaigas on kaitseala valitseja nõusolekuta keelatud mootoriga veesõidukitega sõitmine kiiremini kui 8 sõlme.
Raudrahu hallhülge püsielupaiga sihtkaitsevöönd
Raudrahu grey seal protection site conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/13299788 Inimeste viibimine on keelatud:
3) Raudrahu ja Klaasirahu püsielupaiga sihtkaitsevööndis 1. aprillist 15. novembrini;
Kadakalaiu viigerhülge püsielupaik
Kadakalaiu marbled seal protection site
  https://www.riigiteataja.ee/akt/13299788 Püsielupaigas on kaitseala valitseja nõusolekuta keelatud mootoriga veesõidukitega sõitmine kiiremini kui 8 sõlme.
Kadakalaiu viigerhülge püsielupaiga sihtkaitsevöönd
Kadakalaiu marbled seal protection site conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/13299788 Inimeste viibimine on keelatud:                                                                                                                                     5) Kadakalaiu püsielupaiga sihtkaitsevööndis 1. aprillist 15. juunini ja 1. septembrist 15. novembrini;
Pujuderahu hallhülge püsielupaik
Pujuderahu grey seal protection site
  https://www.riigiteataja.ee/akt/13299788 Püsielupaigas on kaitseala valitseja nõusolekuta keelatud mootoriga veesõidukitega sõitmine kiiremini kui 8 sõlme.
Pujuderahu hallhülge püsielupaiga sihtkaitsevöönd
Pujuderahu grey seal protection site conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/13299788 Inimeste viibimine on keelatud:
2) Krassi ja Pujuderahu püsielupaiga sihtkaitsevööndis 1. aprillist 1. juulini;
Klaasirahu hallhülge püsielupaik
Klaasirahu grey seal protection site
  https://www.riigiteataja.ee/akt/13299788 Püsielupaigas on kaitseala valitseja nõusolekuta keelatud mootoriga veesõidukitega sõitmine kiiremini kui 8 sõlme.
Klaasirahu hallhülge püsielupaiga sihtkaitsevöönd
Klaasirahu grey seal protection site conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/13299788 Inimeste viibimine on keelatud:
3) Raudrahu ja Klaasirahu püsielupaiga sihtkaitsevööndis 1. aprillist 15. novembrini;
Kerju hallhülge püsielupaik
Kerju grey seal protection site
Kerju hallhülge püsielupaiga sihtkaitsevöönd
Kerju grey seal protection site conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/13299788 Püsielupaigas on kaitseala valitseja nõusolekuta keelatud mootoriga veesõidukitega sõitmine kiiremini kui 8 sõlme.Inimeste viibimine on keelatud:
4) Vesitükimaa ja Kerju püsielupaiga sihtkaitsevööndis 15. jaanuarist 15. aprillini;
Vesitükimaa hallhülge püsielupaik
Vesitükimaa grey seal protection site
  https://www.riigiteataja.ee/akt/13299788 Püsielupaigas on kaitseala valitseja nõusolekuta keelatud mootoriga veesõidukitega sõitmine kiiremini kui 8 sõlme.
Vesitükimaa hallhülge püsielupaiga sihtkaitsevöönd
Vesitükimaa grey seal protection site conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/13299788 Inimeste viibimine on keelatud:
4) Vesitükimaa ja Kerju püsielupaiga sihtkaitsevööndis 15. jaanuarist 15. aprillini;
Sangelaiu viigerhülge püsielupaik
Sangelaiu marbled seal protection site
  https://www.riigiteataja.ee/akt/13299788 Püsielupaigas on kaitseala valitseja nõusolekuta keelatud mootoriga veesõidukitega sõitmine kiiremini kui 8 sõlme.
Sangelaiu viigerhülge püsielupaiga sihtkaitsevöönd
Sangelaiu marbled seal protection site conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/13299788 Inimeste viibimine on keelatud:
6) Sangelaiu püsielupaiga sihtkaitsevööndis 15. veebruarist 15. novembrini
Alam-Pedja looduskaitseala
Alam-Pedja Nature Reserve 
  https://www.riigiteataja.ee/akt/13292556 Kaitsealal on keelatud mootoriga ujuvvahendiga sõitmine, välja arvatud Emajõel Emajõe-Pedja-Põltsamaa piiranguvööndi ulatuses, Elva (Ulila) ja Ilmatsalu jõel ning kaitseala valitseja kirjalikul nõusolekul ka Pede ja Põltsamaa jõel. Suurvee ajal on mootoriga veesõidukiga keelatud jõesängist väljuda. Jettidega, skuutritega, veerolleritega ja hõljukitega sõitmine on keelatud kogu kaitsealal. Järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemisega seotud tegevuses, sihtkaitsevööndis kaitseala valitseja nõusolekul teostatavas teadustegevuses on mootoriga veesõidukiga sõitmine lubatud kõikidel jõgedel ja üleujutatud aladel.              
Laeva soo sihtkaitsevöönd
Laeva bog conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/13292556 Inimeste viibimine, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemisega seotud tegevuses ning kaitseala valitseja nõusolekul, on keelatud:
2) Laeva soo sihtkaitsevööndis 1. veebruarist 30. juunini. Keeld ei laiene inimeste viibimisele tähistatud matkarajal, Kirna-Nõmmeotsa pinnasteel ja Laeva metskonna kvartaleid QR326 ja QR336 läbival pinnasteel;
Emajõe luha sihtkaitsevöönd
Emajõgi River water meadow conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/13292556 Inimeste viibimine, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemisega seotud tegevuses ning kaitseala valitseja nõusolekul, on keelatud:
4) Emajõe luha sihtkaitsevööndis 15. aprillist 30. juunini.
Emajõe-Pedja-Põltsamaa sihtkaitsevöönd
Emajõgi River - Pedja - Põltsamaa conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/13292556  Veesõidukite maksimaalseks lubatud kiiruseks kaitsealal on 30 km/h, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemisega seotud tegevuses, sihtkaitsevööndis kaitseala valitseja nõusolekul teostatavas teadustegevuses.
Kärevere looduskaitseala
Kärevere Nature Reserve 
Luha sihtkaitsevöönd
Luha conservation zone
https://www.riigiteataja.ee/akt/13292745 Sihtkaitsevööndites on keelatud:
inimeste viibimine Luha sihtkaitsevööndis 10. aprillist 10. juulini, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitseja nõusolekul tehtaval teadustööl ning kaitseala valitsemisega seotud töödel.
Looduskaitseala/Rahvuspark/Maastikukaitseala 1
Loodusreservaat 2
Sihtkaitsevöönd 3
Piiranguvöönd 4
Püsielupaik 5
A - perioodiline sisenemise keeld
B - perioodiline sisenemise keeld va. TJP ja tähistatud liiklusteel
C - perioodiline sisenemise keeld va.TJP töödel
D - perioodiline sisenemise keeld va. VL ja TJP töödel
E - sisenemise keeld va. TJP töödel 
F - sisenemise keeld va. VL ja TJP töödel
G - sisenemise keeld va. väikelaevaga
H - sisenemise keeld mootoriga ujuvvahendiga va. VL + TJP
l - sisenemise keeld mootoriga ujuvvahenditele va. TJP töödel
J - kiirusepiirange mootoriga ujuvvahenditele
K - kiiruse piirang va.TJP töödel
L - kiiruse piirang
TJP töödel - teaduslikel-, järelvalve- ja päästetöödel
VL - valitseja loal