Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1975.02.27 ENSV MN korraldus nr Lahemaa rahvuspargi fondi moodustamise kohtaVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud27.02.1975
RekvisiitENSV Ministrite Nõukogu 27.02.1975. a korraldus nr
PealkiriENSV MN korraldus nr
Lahemaa rahvuspargi fondi moodustamise kohta
Sisu

1975

Akt nr. 27

27.

LAHEMAA RAHVUSPARGI FONDl MOODUSTAMISEST

ENSV Ministrite Nõukogu korraldus

27. veebruarist 1975. a. nr. III-k

1. Vastavalt Lahemaa Rahvuspargi põhimäärusele, mis kinnitati ENSV Ministrite Nõukogu 20. jaanuari 1972. a.

määrsega nr. 26(1) ning ENSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 22. oktoobri 1973. määrusele

nr. 453 "Puhkebaaside rajamise korrastamise abinõude kohta":

1) nõustuda ENSV Metsamajanduse Ministeeriumi ettepanekuga Lahemaa Rahvuspargi fondi moodustamise kohta

parkmetsade ja puhkerajoonide heakorrastamiseks ning puhkebaaside organiseerimiseks. Fondi loomine toimub riiklike

ja kooperatiivsete ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide vahendite koopereerimise teel;

2) lubada riiklikel ja kooperatiivsetel ettevõtetel, asutustel ja organisatsioonidel sotsiaal - kultuuriliste ürituste summadest

ülekanda vahendeid Lahemaa Rahvuspargi fondi ürituste läbiviimiseks, mis on ettenähtud käesoleva korralduse

1. punkti alapunktis 1.

2. ENSV Metsamajanduse Ministeeriumil koos ENSV Rahandus Ministeeriumiga töötada välja ja kinnitada riiklike ja

kooperatiivsete ettevõtete, asutuste ning organisatsioonide, samuti ka üksikisikute poolt käesoleva korralduse punktis

1 tähendatud ürituste läbiviimiseks ülekantud vahendite kasutamise kord.

3. (Välja jäetud kui varem väljaantud akti tühistav )

(1) Lahemaa Rahvuspargi uus põhimäärus on kinnitatud Eestii NSV Ministrite Nõukogu 31. detsembri 1975. a.

määrusega nr. 540 (ENSV Teataja 1976, nr. 5, art. 42)

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1975_27veb_III-k (pdf, 88,2 kB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidLahemaa rahvuspark (KLO1000511)