Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Lavi OhvriallikasVäljad: peida ,kuva
NimiLavi Ohvriallikas
AsukohakirjeldusPôlula Kalamajandist lääne pool maantee ääres.
( LKR: 04.08.1998, 11:13:42 )
Kaitse<KAITSE>
Arheoloogilise mälestisena kaitse all. Vôtta kaitse alla ja kehtestda 100 m laiune kaitsetsoon (Heinsalu, 1990). Pandivere RVKA veesäilitusalas, 1998.a. Pandivere VKA II piiranguvöönd.

( LKR: 04.08.1998, 12:11:54 )
Kirjandus<KIRJANDUS>
1. Kull, E. Püha allikas ja mänd Virumaal Rägavere vallas. - Loodushoid ja turism. 1940, 1.
2. Heinsalu, Ü. eesti allikad ja nende kaitse. - eesti Loodus, 1977, 7-8.
3. Pôhja- ja pinnavee hüdrokeemiline seire Lääne-Virumaal. 1991-1993. Koost. H. Kink. Käsikiri TA Geol. Instituudis, lk. 17.
4. Pandivere Riiklik Veekaitseala. Karst ja allikad. 1994. Koost. TA Geol. Inst., AS MAves, lk. 54.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Kunda ürgoru veerult alguse saava oru lôpus tuleb maapinnale rohkesti langeallikaid 20 m pikkusel frondil. Vesi tuleb väikestest paelôhedest ja annab alguse laiale kiirevoolulisele jôele. suurim môôdetud vooluhulk on 441 l/s (16.12.60), minimaalne - 108 l/s (2.03.60). Vooluhulk on vôrdlemisi püsiv, vee kvaliteet hea. Temp. on 3,6-7,5°C. aluspôhi - tugev lubjakivi paljandub kuni 0,2 m sügavuselt. Selle peal on moreen. Vooluhul 1991-1993.a. 53-25 l/s, vesi pH 7,1-7,5; Ca-HCO3.
Allika lähemaks toitealaks on sellest lääne poole jäävad metsad, kus pinnakatteks môhnastiku liivad. Allikas ja selle ümbrus on puhas ja heakorrastatud. Siin kasvab mets, kus valdav on mänd. Lähedal on väikeselohuline ohvrikivi, Pôlula pool teed - ohvrimänd.
KoostanudKoostanud:Ü. Heinsalu
Täiendas H. Kink
18.09. 1990.a.; 10.07. 1998.a.
(LKR: 04.08.1998, 12:07:54 )
SeisundHea.
( LKR: 04.08.1998, 12:08:01 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Teaduslik, ökoloogiline, ajalooline, ôppeotstarbeline, veemajanduslik. Pikaajaliste hüdroloogiliste uurimiste objekt. Muistne püha allikas. Lähedal on kultusekivi ja ohvrimänd. Vett kasutab kalamajand.
Uuritus<UURITUS>
Andmeid on Eesti Geoloogia fondis, Hüdromet. Valitsuse fondis ja Eesti TA Geol. Instituudis.
LoodusobjektAllikas
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiLääne-Viru maakond, Vinni vald, Lavi küla