Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Vardi loometsade kaitsealaVäljad: peida ,kuva
NimiVardi loometsade kaitseala
AsukohakirjeldusRapla maakond, Märjamaa vald, Vardi metskonna kvartalid nr. 185, 186, 191…193 ja 198.
KaitseVardi loometsade kaitseala pindalaga 186 ha moodustati Rapla rajooni RSN TK otsusega 24.11.81.a metsakoosluste säilitamiseks. Absoluutse kaitsega on selles 26ha 160 aastast loomännikut. M. Raidi (1980) järgi on kaitseala piire vaja korrigeerida ja laiendada kvartalile 190, 197, kus leidub gleistunud paepealseid muldi.
KirjandusRaid, H. Rapla metsamajandi piirkonna looduskaitseobjektid. Eesti Metsakorralduskeskuse käsikiri. Tln, 1980.
IseloomustusUlatusliku paeplatoo põhjaserval asuv metsaala, mille üldpindala on 186 ha ( sellest metsamaad 176 ha). Absoluutsed kõrgused on siin 50,5…57,5 m piires, suhtelised kõrgused Vardi ja Koolma jõe oru suhtes 6…10 m. valdavalt on siin õhukesed rähkmullad, kusjuures aluspõhja paas asub 30…80 cm sügavusel. Laialt on levinud veel õhukesed ( 10…15 cm) paepealsed mullad, kus huumushorisont lasub vahetult pael. Puistudest valitsevad 90…160 aastased III…V boniteedi hõredad männikud.
Kaitseala metsad kuuluvad pinnasekaitse metsade kategooriasse, neil on keelatud hooldus- ja peakasutusraided, kvartalil 198 igasugune inimtegevus.
Aluspõhjaks on Raikküla lademe lubjakivid. Nende pealispinnal seineb kohati karstilohke ja lehtrikesi, avalõhesid ja karre.
KoostanudÜ.Heinsalu
SeisundHea. Kaitsealal on seda tutvustav stend.
TähtsusMetsanduslik, botaaniline, ökoloogiline, geoloogiline.
UuritusKaitseala on uuritud loopealsete, mullastikku (R. Sepp), männi mineraalse toitumise (A. Riispere), loometsade ökoloogiat (L. Laasmer) jt küsimustes.
LoodusobjektKarstivorm
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiRapla maakond, Märjamaa vald, Põlli küla
Rapla maakond, Märjamaa vald, Purga küla
Rapla maakond, Märjamaa vald, Varbola küla