Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Karula RP, Jõepera pv. (KLO1100826)Väljad: peida ,kuva
Ala staatuskaitsealune
Vöönditüüppiiranguvöönd
IUCN kategooriaVI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Kaitsekorra alus2006.06.22 Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määrus nr 149
Karula rahvuspargi kaitse-eeskiri
KKR koodKLO1100826
Asub kaitsealalKarula rahvuspark (KLO1000242)
Maamaksu protsent50
NimiKarula RP, Jõepera pv.
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)416,4
Siseveekogude pindala (ha)5,5
Tüüprahvuspark
Andmed Keskkonnaregistris:Ava objekti andmed Keskkonnaregistris
http://register.keskkonnainfo.ee/...
Asukoht Maa-ameti X-GIS kaardirakenduses:Ava objekti asukoht Maa-ameti X-GIS rakenduses
http://xgis.maaamet.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiVõru maakond, Antsla vald, Jõepera küla
Võru maakond, Antsla vald, Kaika küla
Võru maakond, Antsla vald, Litsmetsa küla
Võru maakond, Antsla vald, Soome küla
Seosed: peida ,kuva
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudPormeistri järv VEE2014400
Mustjõgi VEE1154800
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2007. a korraldus nr 172 Maamaksu korrigeerimine Karula rahvuspargis
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määrus nr 149 Karula rahvuspargi kaitse-eeskiri
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 03.03.95 määrus nr 92 Alam-Pedja looduskaitseala ja Karula rahvuspargi kaitse-eeskirjade ning Karula rahvuspargi välispiiri kirjelduse kinnitamine (kehtetu)
Kaitstava ala kaitse-eeskirja tingimuste aruanne: peida ,kuva
Liikumine:
Inimeste viibimine (liikumispiirang)Lubatud
Liikumine sõidukigaLubatud Sõidukiga sõitmine on lubatud selleks ettenähtud teedel
Liikumine maastikusõidukigaPiiratud Maastikusõidukiga sõitmine on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul.
Liikumine ujuvvahendigaPiiratud Lubatud on mootorita ujuvvahendiga liikumine
Marjade, seente korjamine
Muude metsa kõrvalsaaduste korjamine
LõkketegeminePiiratud Lõkke tegemine kaitsealal on lubatud ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud ning kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades. Lõkke tegemine õuemaal on lubatud omaniku loal.
TelkiminePiiratud Telkimine kaitsealal on lubatud ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud ning kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades. Telkimine õuemaal on lubatud omaniku loal. Omanikul on lubatud telkimine oma kinnistu piires.
Rahvaürituste korraldaminePiiratud Kaitseala valitseja nõusolekuta on lubatud kuni 40 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata kohas. Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud rohkem kui 40 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata kohas, välja arvatud õuemaal, kus rahvaürituse korraldamine on lubatud omaniku loal.
Püük ja varumine:
KalapüükLubatud
Roo varumine
Adru varumine
JahipidaminePiiratud jahipidamine ulukite arvukuse reguleerimise eesmärgil on lubatud
Majandamine:
Uute ehitiste püstitaminePiiratud Lubatud on kuni 15 ruutmeetri suuruste ja 4 meetri kõrguste sõrestikkonstruktsiooniga abihoonete ning alla 4 meetri kõrguste rajatiste püstitamine olemasoleval hoonestusalal ning karjaaedade ja kuni 15 ruutmeetri suuruste ja 4 meetri kõrguste põllumajandusotstarbega sõrestikkonstruktsiooniga hoonete püstitamine põllumajandusmaal. Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud uute rajatiste püstitamine, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud rajatiste püstitamine; Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud, arvestades käesoleva kaitse-eeskirja § 5 lõike 2 punktides 4–7 sätestatut: 1) lisaks lõikes 1 sätestatule uute hoonete püstitamine kinnistu olemasoleval hoonestusalal ja algsetel taluõuekohtadel; 2) põllumajandusotstarbega väikehoonete, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hoonete püstitamine põllumajandusmaal järvekaldast kaugemale kui 100 meetrit; 3) katuse viilkatuseks ehitamine; 4) tuulekoja ehitamine; 5) hoonete esialgse välimuse taastamine; 6) kaitse-eesmärgile mittevastavate hoonete lammutamine ja ümberehitamine; 7) eksperdihinnangul lagunenud hoonete lammutamine ning rekonstrueerimine. Keelatud on olemasoleva hoone väliskonstruktsiooni muutmine, välja arvatud kaitseala valitseja nõusolekul käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 3–7 sätestatu.
Biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutaminePiiratud Biotsiidi ja taimekaitsevahendi kaustamine on keelatud metsamaal ja looduslikul rohumaal.
Väetiste kasutamineLubatud
UuendusraiePiiratud Uuendusraie on lubatud hall-lepikutes ja kobraste üleujutatud aladel.
Puhtpuistute kujundamine, energiapuistute rajamineKeelatud
Uue maaparandussüsteemi rajaminePiiratud Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud talukompleksi juurde kuuluva kuni 0,1 ha suuruse tiigi rajamine, kuni ühe meetri sügavuse kahepaiksete kudemisveekogu rajamine ning üksikkraavi rajamine eluasememaale kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohas.
Veekogude veetaseme ja kaldajoone muutminePiiratud Veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul olemasolevate tiikide puhastamisel, talukompleksi juures olevate kraavide laiendamisel kuni 0,1 ha suurusteks tiikideks ja loodusliku veerežiimi taastamisel.
Maavara kaevandaminePiiratud Maapõueseaduse § 59 lõike 2 alusel liiva-, kruusa- ja savivõtt ning kaevise (välja arvatud orgaaniliste setendite) võtmine oma tarbeks.