Veekogu andmete kuvamine

Veekogu: Voore jõgi VEE1073500Väljad: peida ,kuva
Avalik kasutatavusAvalikult kasutatav
KKR koodVEE1073500
Kood1073500
Muud nimedVoore oja
NimiVoore jõgi
On Pandivere tundliku põhjevee alalJah
On registriobjektJah
Lisainfo¤ Kuulub 'Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse' (RTL 2004, 87, 1362; RT I 09.07.2016 1): Voore jõgi Mustjärve kraavi suudmest suubumiseni Kunda jõkke
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)
Valgala kirjeldusValgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid.
Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed:
- 1986. aasta nimestikus - 88,7 km²
- 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 90 km²
- 2009. aastal maaparandusbüroode poolt korrigeeritud andmestik - 90,8 km²
TüüpOja
Valgala pindala (km², ametlik)90,8
Valgala suurusüle 25 km²
Veetüüp (VRD)Tugevasti muudetud veekogu
Vooluveekogu pikkus lisaharudega (km)13
Vooluveekogu pikkus nimestikust (km)19
Suubub veekogusseKunda jõgi VEE1072900
Suubumise järk1
Suubumiskoha kaugus põhijõe suudmest (km)34,7
Suubumise tüüpSuubumine vasakult
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Veekogu kohanimiLääne-Viru maakond, Vinni vald, Allika küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Aravuse küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Lavi küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Männikvälja küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Sae küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Võhu küla
Seosed: peida ,kuva
Suubuvad veekogudMustjärve kraav VEE1073600
Läbib seisuveekogusid (paisjärved)Põlula alumine järv VEE2023890
Kõverjärv (Põlula Kõverjärv) VEE2023800
Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektidMõdriku-Roela maastikukaitseala (KLO1000579)
Võhunõmme metsise püsielupaik (KLO3000631)
Mõdriku-Roela MKA, Mõdriku-Roela pv. (KLO1101274)
Võhunõmme metsise püsielupaiga piiranguvöönd (KLO3100750)
Sirtsi LKA, Sae skv. (KLO1100068)
Sirtsi looduskaitseala (KLO1000076)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Keskkonnaministri 01. juuli 2016. a määrus Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruse nr 73 «Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu» muutmine
Seotud dokument „Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu“ Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1 Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2012. a korralduse nr 511 sõnastuses
Seotud dokument VV 8. märtsi 2012. a. korraldus nr. 116 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine»
Seotud dokument " Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu" Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1, 19. juuli 2007. a korralduse nr 362 sõnastuses
Seotud dokument Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määrus nr 73 Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu
Seotud dokument Keskkonnaministri 30. juuli 2002. aasta määrus nr 50 "Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine"
Seotud dokument"Eesti vooluveekogude ruumiandmete korrastustööd", 2002.
Seotud dokument «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri reostustundlikkuse järgi» Keskkonnaministri 6. detsembri 1999. a määrus nr 99
Seotud dokument VV 18.juuli 1996.a. määrus nr. 191 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
Seotud dokument"Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik", 1982. Kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi Keskkonnakaitse ja Loodusvarade Ratsionaalse Kasutamise Komisjoni 30.03.1982 istungi protokolliga nr 1.