Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Langevoja e. Kohu jugaVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaLangevoja juga (KLO1000513)
NimiLangevoja e. Kohu juga
AsukohakirjeldusTallinn - Narva ja Sillamäe - Vaivara teeristist 2 km lõunasse Sõtka jõe vasakul lisajõel, teest 100 m kirdesse.
KaitseRiikliku kaitse all
Kirjandus1. Aaloe, A. Langevoja juga. - Looduskaitse teatmik. Tln. 1960, lk. 155.
2. Aaloe, A., Miidel, A. eesti pangad ja joad. Tln., 1967. 72 lk.
3. Kaasik, T. Kui palju on Eestis jugasid. - Eesti Loodus, 1973, nr. 11, lk. 672-673.
4. Kohava, P. Kohtla-Järve Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. I. Seletuskiri. - Käsikiri. Ü/K "Metsaprojekt" Eesti Metsakorralduskeskus. Tln., 1985, 96 lk.
5. Martin, A. Pisiojad Ida-Alutagusel. - Loodusevaatleja. 1936, nr. 1, lk. 10-13.
6. Orviku, K. Jugadest P?hja-eesti pangal. - eesti Loodus, 1935, nr. 4, lk. 124-127.
IseloomustusJuba sillast alates on oja uuristanud paari meetri sügavuse oru, mis joa kohal ja sellest pärivoolu laieneb 12 m-lt paarikümne meetrini. enne joa astangut langeb vesi astmeliselt 1,2 m umbes 5 meetri ulatuses. Joa k?rguse kohta on saadud erinevaid andmeid: 5,2 m /5/ ja 3,3 m /4/. Käesoleva iseloomustuse koostaja mõõtis 1960.a. k?rguseks 5,0 m ja 1989.a. 3,5-3,9 m (s?ltuvalt m??tmiskohast). Mõõtmise erinevuse p?hjus pole selge (varingud?). Joaastangus paljanduvad alt-üles Varangu, Latorpi, Volhovi ja v?ib-olla isegi Kunda lademe kivid. Tänu kivimite erinevale vastupidavusele on joaastang alt ??nes paari meetri sügavuselt; ??nsus on k?ige sügavam glaukoniitliiva kihi kohal. Joa ees olevas madalas hiiukirnus, nagu ka joaastangu k?ige alumises osas paljanduvad diktüoneemaargilliidi kihid. Kanjoni seinas paljanduvad ka Pakerordi lademe oobulusliivakivid. Joast pärivoolu kanjoni sügavus küünib 10 m-ni. Kanjoni suunda ja joa taganemisprotsessi on m?jutanud rohked submeridionaalsed ja NO-suunalised tektoonilised l?hed.
KoostanudKoostanud:A. Miidel
november, 1990. a.
TähtsusTeaduslik, õppeotstarbeline. Head ordoviitsiumi kivimite paljandid kanjoni ja joa seinas. On üks maalilisemaid pisijugasid eestis
LoodusobjektJoaastang
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiIda-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Sõtke küla
Ida-Viru maakond, Sillamäe linn