Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Hiieniidi (Iilasmaa) allikaalaVäljad: peida ,kuva
NimiHiieniidi (Iilasmaa) allikaala
AsukohakirjeldusJauni külast ca 1,3 km põhja pool, Iilasmaa talust 200-400 m
lääne ja edela pool soises võsas.
KaitseVõtta looduskaitse alla ja kehtestada allikaalale 100 m
laiune kaitsetsoon. Vastav ettepanek 1976 ja 1994.a.
Oluline veesäilitusala.
Kirjandus"Saaremaa". 1934, lk. 663-664.
Heinsalu, Ü., Timm, U., Karise, V. 1976. Looduskaitset
vajavad allikad. - Rmt.: Eesti NSV maapõue kaitsest.
Tallinn, lk. 89-90.
IseloomustusAllikaalalkasvab Kalja (Selgase) karstialal neeldunud vesi
nelja tõusuallikana: Silma-, Hiie-, Väike- ja Sakuallikas.
Allikad asuvad soisel võsastunud puisniidul. Tuntum on
Hiieniidi Ohvriallikas - Silmaallikas (nr. 155). Tõusuallika
suurus on 1,2 x 2 m, sügavus 70 cm. Vooluhulk 17.07.94.a.
oli 30 l/s. Vesi oli selge ja hästi jahe.
Suurim allikas on Hiieniidi tõusuallikas mõõtmetega 8x10 m
ja sügavusega 1 m. Allika ümber kasvavad sanglepad.
Kolmas on 1 x 1,5 suurune ja 60 cm sügavune allikas
vooluhulgaga 30 l/s.
KoostanudE. Lust, H. Kink
SeisundRahuldav
TähtsusTeaduslik - karstoloogiline, ökoloogiline, veekaitseline.
Karstoloogiliste uurimiste objekt.
UuritusHea. Andmed Geoloogia Instituudis: 1973, 1978.
LoodusobjektAllikas
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiSaare maakond, Saaremaa vald, Mustjala küla