Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Kõpu sulglohk = oletatav meteoriidikraaterVäljad: peida ,kuva
NimiKõpu sulglohk = oletatav meteoriidikraater
AsukohakirjeldusHiiu maakond, Kõrgessaare vald, Kõpu poolsaarel, Kõpu-Hirmuste teest lõuna pool, Hirmuste külakeskmest 1,6 km ida pool, teest 150 m edelas, metsakvartali 137 kaguserval.
KaitseEi ole looduskaitse all, soovitav säilitada ilmeka maastikuvormina.
KirjandusE.Lumet, 1974. Hiidlaste maa. - Eesti Loodus, 11, 633-639 (üldtaust).
IseloomustusOmapärane sulglohk rikkaliku rändkividekülvi keskel. Ovaalne 13x20 m lohu keskosa on tasane, mudapinnasega täitunud ja niiskuselembese taimestikuga ümbrusest eristuv. 2006.a. juulis kuiv. Mudakihi paksus >0,8 m. Lohu väline läbimõõt tasase nõlvani 33-35 m. Vallilaadset ümbrist lohk ei oma, rändrahnude puudumine lohu keskmes loob illusiooni millegist vallilaadsest, kuid rahnude reastatus viitab vanal rannajoonel rüsijää poolt moodustatud kuhjatisele. Lohu kirdeserva nõlval paikneb üks suurem, üle 10 m ümbermõõduga rahn. Lohku suundub kagu poolt madal looklev voolusäng (kraav, oja?), mis osutab kevadise liigvee neeldumisele lohu põhjas ja seega karstinähte olemasolule.

Vormi eripära on põhjustanud oletusi tema tekkeloo kohta. Seda on süvendanud Vello Kündeli vanaisa jutustatud lugu sellest et 19.sajandil olla sinnakanti taevast midagi kukkunud. Suurem asi kukkunud merre, väiksem tekitanudki vaadeldava lohu. Veel olevat rannas olnud 2-3 musta värvi kummalist kivi, kuid pole teada , kas need veel alles on .
Lohu ülevaatus 2005.a. juulis meteoriidikraatri tunnuseid ei tuvastanud - tähtsaim neist ümbritseva ringvalli puudumine - näib selle oletuse välistavat. Ilmselt on tegemist pikkamisi mattuva karstikurisuga, mis teatavasti on sagedasti esinemas just vanade rannaastangute läheduses (Pirrus, 2005,2006).
KoostanudE.Pirrus. Kuupäev: 9. sept. 2006. a.
SeisundRahuldav, pisut risustatud mahalangenud puutüvedega.
TähtsusHuvitav pinnavorm maastikul, sagedase matkatee kõrval, seostatud rahvapärimusega, ilmselt siiski vaid karstivorm.
UuritusA.Mardla, sept. 1998 - algandmete kirjapanek ja objektist teadvustamine.
E.Pirrus, Aasa Aaloe, juuli 2006 - revisjonülevaatus, mõõdistamine, visuaalne plaanistamine, asukohatäpsustus, värvusfotod.
LoodusobjektMandrijää setted ja pinnavormid
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiHiiu maakond, Hiiumaa vald, Hirmuste küla