Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: OdakiviVäljad: peida ,kuva
NimiOdakivi
AsukohakirjeldusPärispea küla, Odakivi talu kohal meres, veepiirist umbes 20 m.
( LKR: 13.01.2000, 12:59:25 )
Kaitse<KAITSE>
Vôetud looduskaitse alla 1937.a. (reg. nr. 64) ning riikliku kaitse alla vabariikliku tähtsusega objektina 1959.a. (reg. nr. 53). Rahn paikneb Lahemaa rahvuspargi territooriumil. Vôtta selle loodusmälestiste nimekirja.

( LKR: 13.01.2000, 13:31:46 )
Kirjandus<KIRJANDUS>
1. Helmersen, G. Studien über die Wanderblöcke und die Diluvialgebilde Russland. II Lief. Mem. Acad. Sci. St.-Peters. 1882. VII Ser., t. XXX. No. 5.
2. Vilberg, G. Eesti Loodusmälestusmärke. Tartu, 1931.
3. Eplik, J. Pärispea neeme omapärasest maastikust ja rändrahnude rohkusest. - Loodusvaatleja. 1935, nr. 2, lk. 45-48.
4. Looduskaitse I. Tln. 1937.
5. Laugaste, E. Rôôm, A. Kalevipoja jälgedel. Tln., 1958.
6. Laugaste, E., Normann, E. Muistendid Kalevipojast. Tln., 1959.
7. Looduskaitse teatmik. Tln., 1960.
8. Viiding, H. Lahemaa kivid. Tln., 1981.
9. Joonuks, H. Kalevipoja paigaad. Tln., 1982.
10. Eesti maastikud. Tln., 1984.
11. Viiding, H. suurte rändrahnude kirjeldamise juhend. Trt. 1986.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Hulknurkse pôhiplaani, püstiste külgede ja kallaku laega rabakivirahn (viiburgiit): pikkus 8,4; laius 5,4; kôrgus 5,0; ümb. veepinnal 20,8 m ning maks. 22,0 m. Odakivi umbkaudne maht mere pôhjast arvates 110 m/3 (A.Kumari, 1977.a. tahhümeetrilise môôdistamise järgi). RAhn asetseb kruusasel merepôhjal. Taimkate rahnul puudub. Odakivi ümbruses maismaal ja meres laiub kivikülv.
Odakivi kohta on rahvasuust korjatud ligi 20 muistendit. Need on seotud Kalevipoja vôi Vanapaganaga /6, lk. 152-159; rahnu foto lk. 153).
KoostanudKoostanud:K.Müürisepp
29. sept. 1991. a.
(LKR: 13.01.2000, 13:27:43 )
SeisundÜldiselt rahuldav. Rahnu kohal mere kaldal seisnud looduskaitse tulp on lôhutud. Tee ääres kôrge puu külge kinnitatud teeviit on rikutud.
( LKR: 13.01.2000, 13:29:01 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Teaduslik, maastikuline, esteetiline, rekreatiivne, kultuurilooline (seotud muistenditega).
Uuritus<UURITUS>
Odakivist kirjutab juba G.Helmersen /1, lk. 35-38/, viidates mag. Klinge ettekandele Tartu Loodusuurijate Seltsis 18.okt. 1879.a.
Odakivist teatab G.Vilbaste 1927.a. /2, lk. 41/. 1935. a. annab J.Eplik Odakivile järgmised môôtmed: pikkus 7,1; laius 3,7; kôrgus 4,72; ümb. 21,24 m /3/.
Rahnu looduskaitse alla vôtmisel 1937.a. ja 1957.a. näidatakse rahnu môôtmeteks J.Epliku ülalmärgitud andmed /4, lk. 178, lk. 270/.
H.Viiding uuris ja pildistas Odakivi 1954 ja 1974.a. (fotod TA Geol. Instituudis).
26. aprillil teostas geodeet A.Kumari Odakivi tahhümeetrilise môôdistamise, mille tulemused on toodud H.Viidingu broshüüris "Suurte rändrahnude kirjeldamise juhend" /11, lk. 97/. Odakivi looduskaitselise revisjoni tegid 1991.a. septembris E.Pirrus ja K.Müürisepp. Pildistas esimene. Rahnust on publitseeritud arvukalt fotosid /5, lk. 12; 6, lk. 153; 8, lk. 55; 9, lk. 30-31; 10, lk. 64/.
LoodusobjektRändrahn, kivi
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiHarju maakond, Kuusalu vald