Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Rutu mäedVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaRutu maastikukaitseala (KLO1000045)
NimiRutu mäed
AsukohakirjeldusViljandi maakond, Karksi vald.Pärnu - Valga maanteest ida pool, Ala sillast Õhne jõel 4,5 km Nuia poole. Rutu mägede läänepiir langeb 2,5 km ulatuses kokku maanteega. Lõunas ulatuvad mäed Viira ojani, idast piirab metsastunud tasandik, piki põhjapiiri kulgeb kohalik Sudistesse viiv tee.
KaitseMaastikukaitseala. Kaitse all on valdav ja piisav osa Rutu mägede künklikust moreenreljeefist.
KirjandusOrviku, K. 1935. Viljandimaa aluspõhi ja pinnakate. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused nr. 47, Tartu, 1-22.
Tammekann, A. 1939. Viljandimaa pinnakatte tekkelugu. - Koguteos "Eesti" VII, Viljandimaa, Eesti Kirjanduse Selts, Tartu, 4-10, 36-40.
Lõokene, E. 1968. Viljandi rajooni geomorfoloogia. - Viljandi rajoonis.Kodu-uurijate seminar-kokkutulek 25. -28. Juunini 1968. Ettekannete kokkuvõtted. Tallinn, 7-19.
IseloomustusRutu mäed on kõige liigestatum osa Lõuna-Sakala künkliku moreenreljeefi vööndist. Küngaste nõlvad on väga järsud (kohati 30° ja isegi rohkem). Oluliseks liigestatuse komponendiks on negatiivsed pinnavormid (järsuveerulised suletud nõod ja sulglohkude ahelad), mis siinset maastikku eristab tüüpilisest künklikust moreenreljeefist, näit. Karulas või Otepää kõrgustikul. Pinnavormide suhteline kõrgus ulatub 25 m-ni, kõrgus üle merepinna -- 146 m-ni (Rutumägi). Viimane on Sakala kõrgustiku kõrgeim tipp. Rohkesti on rändrahne. Suuremad neist on kohati pooleldi mattunud moreeni katvasse tolmjasse peenliiva.
Rutu mäed on valdavalt kaetud põlismetsaga (kuusk, lehtpuud, mänd).
SeisundHea pinnavormide seisukohalt, seevastu on kohati lohakalt tehtud lageraiet, jättes põlispuud saetult maha raskesti juurdepääsetavatel nõlvadel.
TähtsusMaastikuline, teaduslik, puhkemajanduslik. Sulglohkuderikka liigestatud moreenmaastiku ilmekas näide.
UuritusEraldi uuritud ei ole. 1930-ndatel uurinud A.Tammekann, K. Orviku, hiljem E. Lõokene. Praegust seisundit hindas 3. aug. 1997.a. R.Karukäpp.
LoodusobjektKuppelmaastiku elemendid
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiViljandi maakond, Mulgi vald, Ainja küla