Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Savalduma sooVäljad: peida ,kuva
NimiSavalduma soo
AsukohakirjeldusNõmmküla raudteejaamast 3 km lõuna pool.
KirjandusAllikvee, H., Orru, M. 1978. RAkvere rajooni turbamaardlate
otsingulis-hinnanguliste tööde aruanne. Keila.
Andresmaa, E., Orru, M., Kink, H. 1993. Soode hüdrogeoö-
koloogiline hindamine Lääne-Virumaal. Geoloogia Instituut,
Uurimistööde aruanne. Tallinn, 62 lk.
Orru, M. 1995. Eesti turbasod. Teatmik. Tallinn, lk. 40-41.
Kink, H., Andresmaa, E., Orru, M. 1998. Eesti soode hüdro-
geoökollogia. Tallinn, lk. 93-96.
IseloomustusSavalduma soo (pindalaga 781 ha) asub Pandivere kõrgustiku
võlvil kulutustasandiku nõos ja on tekkinud kolme ühel
joonel paiknenud järve kinnikasvamisel, hiljem on soostu-
mine laienenud mineraalmaale. Soo idaservas asub Saval-
duma karstiala ja selle kaldajärsak, läänest piirab sood kuni
5 m kõrgune lavajas oos. Soo idaosa jääb kevadeti ajutise
karstijärve üleujutus piirkonda. Soo pindalast moodustab
enamuse madalsoo, rabastaadiumisse (228 ha) on jõudnud
vaid soo osa, mis tekkis järve soostumisel. Turba maksi-
maalne paksus on 6,5 m, keskmine 5,2 m. Lamamiks on
saviliiv ja liivsavi moreen, laiguti esineb jääjärve liiva. Ajutise
karstijärve piirkonnas esineb järvemuda. Soo põhja- ja
idaosas on eesvooluks kurisud, lääneosas - Ambla jõgi.
KoostanudH. Kink
SeisundRahuldav. Karstijärve juhiti Tamsalu linna heitvesi.
TähtsusTeaduslik-karstoloogiline, geoloogiline ja veekaitseline.
Savalduma soo paikneb äärmiselt tundlikus karsti-
piirkonnas.
UuritusH. Allikvee, M. Orru - 1978 - turbamaardalate uuringud;
E. Andresmaa, M. Orru, H. Kink - 1993 - hüdrogeoöko-
loogilised uuringud.
LoodusobjektSood
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiLääne-Viru maakond, Tapa vald