Tabel 7. Ohustatud liikide arv ohustatuse kategooria järgi*
liik Hv Eo Oa Hr Tv Mr
seened 4 21 16 43 7 0
samblikud 18 5 24 41 21 1
vetikad 0 0 10 4 0 0
sammaltaimed 10 5 14 117 5 48
soontaimed 27 31 29 100 54 68
selgrootud 42 39 26 208 98 77
selgroogsed 3 12 14 30 21 25
Hv - hävinud või tõenäoliselt hävinud
Eo - eriti ohustatud
Oa - Ohualtid
Hr - haruldased
Tv - tähelepanu vajavad
Mr - määratlemata
*allikas - Punane Raamat 1998