Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2020 seisuga.

 

Analüüs on teostatud järgmiste Looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud objektide põhjal: kaitsealad, hoiualad, kohaliku omavalitsuse objektid, püsielupaigad ja üksikobjektid (koos piiranguvööndiga).

 

Juuresolevas tabelis on ära toodud maismaa pindala maakonniti.

 

Maakond

Kaitstava territooriumi muutus (ha)

Kaitstava territooriumi pindala (ha)

% maakonna pindalast

Harjumaa

206↓

86901

20,1

Hiiumaa

6↑

24286

23,5

Ida-Virumaa

102↑

62502

21,0

Jõgevamaa

38↑

36019

14,2

Järvamaa

282↑

38504

14,4

Läänemaa

45↑

52384

28,9

Lääne-Virumaa

82↑

62043

16,8

Põlvamaa

51↑

15049

8,3

Pärnumaa

306↑

147932

27,3

Raplamaa

24↑

55582

20,1

Saaremaa

411↑

55464

18,9

Tartumaa

47↑

61699

18,4

Valgamaa

12↑

40780

21,3

Viljandimaa

175↑

58285

17,0

Võrumaa

7↑

47732

17,2

kokku maismaa

1382↑

845160

19,4

 

 

Märkused

1 maismaa pindala on 4346532 ha (allikas: Maaamet detsember 2017)

2 territoriaalmere pindala on 2513958 ha (allikas: Maaamet detsember 2017)

3 suurte järvede pindala on 187128 ha (allikas: Maaamet detsember 2017)

4 veeala on Peipsi- ja Lämmijärv, Võrtsjärv ning Läänemeri, veeala pindala on 2701091 ha (allikas: Maaamet detsember 2017);

5 Eesti kogupindala (maismaa ja vee-ala kokku) on 7047623 ha (allikas: Maaamet detsember 2017);

 

NB! Omavahel kattuvate objektide ülekatted on eelnevalt eemaldatud. Pindalad on arvutatud MapInfo programmis karteesiani valemiga.