Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2018 seisuga.

 

Analüüs on teostatud järgmiste Looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud objektide põhjal: kaitsealad, hoiualad, kohaliku omavalitsuse objektid, püsielupaigad ja üksikobjektid (koos piiranguvööndiga).

 

Juuresolevas tabelis on ära toodud maismaa pindala maakonniti.

 

Maakond

Kaitstava territooriumi muutus (ha)

Kaitstava territooriumi pindala (ha)

% maakonna pindalast

Harjumaa

175↑

86012

19,9

Hiiumaa

48↑

24223

23,5

Ida-Virumaa

69↑

61884

20,8

Jõgevamaa

22↑

30773

12,1

Järvamaa

23↑

36982

13,8

Läänemaa

41↑

52228

28,8

Lääne-Virumaa

630↑

57646

15,6

Põlvamaa

21↑

14968

8,2

Pärnumaa

161↑

144941

26,7

Raplamaa

-9↓

53804

19,5

Saaremaa

-6↓

54406

18,5

Tartumaa

39↑

60633

18,1

Valgamaa

49↑

40080

20,9

Viljandimaa

-31↓

53459

15,6

Võrumaa

328↑

44520

16,1

kokku maismaa

1561↑

816556

18,8

 

 

Märkused

1 maismaa pindala on 4346532 ha (allikas: Maaamet detsember 2017)

2 territoriaalmere pindala on 2513958 ha (allikas: Maaamet detsember 2017)

3 suurte järvede pindala on 187128 ha (allikas: Maaamet detsember 2017)

4 veeala on Peipsi- ja Lämmijärv, Võrtsjärv ning Läänemeri, veeala pindala on 2701091 ha (allikas: Maaamet detsember 2017);

5 Eesti kogupindala (maismaa ja vee-ala kokku) on 7047623 ha (allikas: Maaamet detsember 2017);

 

NB! Omavahel kattuvate objektide ülekatted on eelnevalt eemaldatud. Pindalad on arvutatud MapInfo programmis karteesiani valemiga.