Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2017 seisuga.

 

Analüüs on teostatud järgmiste Looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud objektide põhjal: kaitsealad, hoiualad, kohaliku omavalitsuse objektid, püsielupaigad ja üksikobjektid (koos piiranguvööndiga).

 

Juuresolevas tabelis on ära toodud maismaa pindala maakonniti.

 

Maakond

Maakonna pindala muutus (ha)

Kaitstava territooriumi muutus (ha)

Kaitstava territooriumi pindala (ha)

% maakonna pindalast

Harjumaa

-643

475↑

85837

19,8

Hiiumaa

918

13↑

24174

23,4

Ida-Virumaa

-39250

-2643↓

61815

20,8

Jõgevamaa

-5897

-3910↓

30751

12,1

Järvamaa

21456

2839↑

36959

13,8

Läänemaa

-56755

-24222↓

52187

28,7

Lääne-Virumaa

6792

712↑

57015

15,4

Põlvamaa

-34143

-4351↓

14947

8,2

Pärnumaa

61205

25325↑

144781

26,7

Raplamaa

-21465

-2504↓

53812

19,5

Saaremaa

1545

72↑

54412

18,5

Tartumaa

35656

5171↑

60594

18,1

Valgamaa

-12644

-1392↓

40030

20,9

Viljandimaa

-245

703↑

53490

15,6

Võrumaa

46770

7160↑

44192

15,9

kokku maismaa

 

3449↑

814996

18,8

 

 

Märkused

1 maismaa pindala on 4346532 ha (allikas: Maaamet detsember 2017)

2 territoriaalmere pindala on 2513958 ha (allikas: Maaamet detsember 2017)

3 suurte järvede pindala on 187128 ha (allikas: Maaamet detsember 2017)

4 veeala on Peipsi- ja Lämmijärv, Võrtsjärv ning Läänemeri, veeala pindala on 2701091 ha (allikas: Maaamet detsember 2017);

5 Eesti kogupindala (maismaa ja vee-ala kokku) on 7047623 ha (allikas: Maaamet detsember 2017);

 

NB! Omavahel kattuvate objektide ülekatted on eelnevalt eemaldatud. Pindalad on arvutatud MapInfo programmis karteesiani valemiga.