Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2016 seisuga.

 

Analüüs on teostatud järgmiste Looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud objektide põhjal: kaitsealad, hoiualad, kohaliku omavalitsuse objektid, püsielupaigad ja üksikobjektid (koos piiranguvööndiga).

 

Juuresolevas tabelis on ära toodud maismaa pindala maakonniti (vt. teemakaart).

 

Maakond

muutus (ha)

pindala (ha)

% maakonna pindalast

Harjumaa

160↑

85361

19,7

Hiiumaa

25↑

24162

23,6

Ida-Virumaa

4123↑

64458

19,2

Jõgevamaa

239↑

34660

13,3

Järvamaa

7↑

34119

13,9

Läänemaa

472↑

76409

32,1

Lääne-Virumaa

728↑

56304

15,5

Põlvamaa

-2↓

19297

8,9

Pärnumaa

3243↑

119456

24,9

Raplamaa

-23↓

56317

18,9

Saaremaa

61↑

54340

18,6

Tartumaa

162↑

55423

18,5

Valgamaa

-260↑

41422

20,3

Viljandimaa

-107↑

52787

15,4

Võrumaa

-18↑

37031

16,1

kokku maismaa

8588↑

811547

18,7

 

 

Märkused

1 maismaa pindala on 4346531 ha (allikas: Maaamet jaanuar 2017)

2 territoriaalmere pindala on 2520097 ha (allikas: Maaamet jaanuar 2017)

3 suurte järvede pindala on 187091 ha (allikas: Maaamet jaanuar 2017)

4 veeala on Peipsi- ja Lämmijärv, Võrtsjärv ning Läänemeri, veeala pindala on 2894279 ha (allikas Maaamet jaanuar 2017);

5 Eesti kogupindala (maismaa ja vee-ala kokku) on 7053720 ha (allikas: Maaamet jaanuar 2017);

 

NB! Omavahel kattuvate objektide ülekatted on eelnevalt eemaldatud. Pindalad on arvutatud MapInfo programmis karteesiani valemiga.