Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2012 seisuga.

 

Analüüs on teostatud järgmiste Looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud objektidega: kaitsealad, hoiualad, kohaliku omavalitsuse objektid, püsielupaigad ja üksikobjektid (koos piiranguvööndiga).

 

Juuresolevas tabelis on ära toodud maismaa pindala maakonniti (vt. teemakaart).

 

Maakond

pindala (ha)

% maakonna pindalast

Harjumaa

80503

19

Hiiumaa

24058

24

Ida-Virumaa

58377

17

Jõgevamaa

34077

13

Järvamaa

33790

14

Läänemaa

75641

32

Lääne-Virumaa

54045

15

Põlvamaa

18808

9

Pärnumaa

115176

24

Raplamaa

55925

19

Saaremaa

53779

18

Tartumaa

51043

17

Valgamaa

41391

20

Viljandimaa

51974

15

Võrumaa

36787

16

kokku maismaa

785373

18

 

 

Märkused

1 maakondade pindalade summa on 4348150 ha (allikas: Maaamet jaanuar 2013)

2 territoriaalmere pindala on 2518780 ha (allikas: Maaamet jaanuar 2013)

3 suurte järvede pindala on 80469 ha (allikas: Maaamet jaanuar 2013)

4 veeala on Peipsi- ja Lämmijärv, Võrtsjärv ning Läänemeri, veeala pindala on 251878 ha (allikas Maaamet jaanuar 2013);

5 Eesti kogupindala (maismaa ja vee-ala kokku) on 4522763 ha (allikas: Maaamet jaanuar 2013);

 

NB! omavahel kattuvate objektide ülekatted on eelnevalt eemaldatud